Wyniki konkursu plastycznego i literackiego dla dzieci i młodzieży pt. Powietrze = dobro wspólne. Inspirowane encykliką Laudato Si. Z okazji 40 –tej rocznicy ogłoszenia przez św. Jana Pawła II św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 28.01.2020

W okresie od 1 września 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. trwał konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży pt. „Powietrze = dobro wspólne. Inspirowane encykliką Laudato Si`. Z okazji 40 –tej rocznicy ogłoszenia przez św. Jana Pawła II św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów”. Na konkurs spłynęło 100 prac.

W dniu 8 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace konkursowe dzieci i młodzieży.

Członkowie komisji, w składzie: Małgorzata Hochleitner (Kuratorium Oświaty), Urszula Dyl-Nadolna (Lasy Państwowe), Magdalena Świtalska (Szkoła Podstawowa w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie), ks. Paweł Rabczyński (Wydział Teologii UWM w Olsztynie), Ewelina M. Mączka (Wydział Teologii UWM w Olsztynie) – przyznali następujące nagrody:

w kategorii I – przedszkola oraz klasy I-III szkoły podstawowej: praca plastyczna – przyznano następujące nagrody:

Nazwisko i imię

Numer pracy

Miejsce

Szkoła

Fanslau Szymon

2,8

I

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Lenzkowska Laura

2,12

II

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Twardowska Blanka

5,73

III

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Krajewska Lena

2,11

III

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Kawiak Oskar

2,12

Wyróżnienie

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

 

w kategorii II – szkoły podstawowe klasy IV-VIII: praca plastyczna

Nazwisko i imię

Numer pracy

Miejsce

Szkoła

Rzymowska Maja

4,3

I

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Sagan Klaudia

5,72

II

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Rzymowska Wiktoria

6,70

III

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Orzechowska Zuzanna

5,63

III

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Jaskorzyska Anita

5,76

Wyróżnienie

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Brodzińska Zuzanna

7,87

Wyróżnienie

SP im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Uroczystość rozdania dyplomów i nagród odbędzie się 7 lutego 2020 roku, w nadleśnictwie Kudypy (k. Olsztyna), godz. 10, zostanie włączona w warsztaty ekologiczne dla dzieci, przygotowane przez pracowników Lasów Państwowych.

Patronat honorowy: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Arcybiskup Metropolita Warmiński, Lasy Państwowe, Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska.