WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH

Gmina 22.06.2020

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE OSTRÓDA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD CZERWCA 2020 r. DO ODWOŁANIA

 

Od czerwca 2020 r. działalność kulturalno – oświatowa oraz społeczna (zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania kół gospodyń wiejskich, spotkania Rad Sołeckich i mieszkańców) w świetlicach wiejskich będzie prowadzona z bezwzględnym zachowaniem i z obowiązkiem przestrzegania następujący zasad:

  • ze świetlic korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych,
  • wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach/ spotkaniach będą ewidencjonowane,
  • przestrzeganie zachowania dystansu min. 2m (4m2 na osobę) pomiędzy uczestnikami,
  • wydzielanie obowiązkowej strefy przed wejściem do lokalu do dezynfekcji rąk,
  • dezynfekcja rąk przez każdego uczestnika spotkania przed wejściem do lokalu,
  • po zakończeniu spotkania należy wywietrzyć lokal oraz zdezynfekować stoły, krzesła, sanitariaty, klamki i uchwyty, itp.,
  • używane naczynia kuchenne należy wyparzyć w temperaturze powyżej 60 stopni C.

 

Korzystający ze świetlic wiejskich zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad, a w szczególności zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.