ZAJĘCIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkoła Podstawowa w Durągu 13.05.2019

13 maja 2019 roku  odbyły się w klasie trzeciej  zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie dowiedzieli  się jak zadbać o własne bezpieczeństwo podczas wypadków i zdarzeń losowych, jak tamować krwotok z nosa, opatrywać rany i urazy kończyn. Poznali i omówili  wyposażenie apteczki pierwszej pomocy. Dzieci miały także  możliwość poćwiczyć resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomie. Zajęcia przeprowadziła P. Dorota Bierć – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.