Zapraszamy do bibliotek

Gmina 11.05.2020

 

Zasady korzystania z biblioteki obowiązujące
od 12 maja  2020 roku do odwołania.
 
Szanowni Państwo dla naszego wspólnego bezpieczeństwa wprowadzamy zasady korzystania z usług biblioteki zgodne z wytycznymi Biblioteki Narodowej.
 
Zgodnie z zaleceniami uruchamiamy dla użytkowników jedynie wypożyczenia zbiorów na zewnątrz bez wolnego dostępu do półek.
 
Użytkownicy na wejście do biblioteki będą oczekiwali na zewnątrz i wchodzili do pomieszczeń bibliotecznych pojedynczo.
 
Wszystkie osoby korzystające z usług biblioteki zobowiązane są do założenia maseczki i rękawiczek. Prosimy o przestrzeganie zalecanych zasad higieny i bezpieczeństwa
 
Czytelnicy, którzy stwierdzili u siebie wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie czy trudności w oddychaniu nie powinni przychodzić do biblioteki.
 
Od 12 maja br. zapraszamy do bibliotek z terenu Gminy Ostróda. Biblioteka główna oraz jej filie będą otwarte dla czytelników w każdy wtorek i czwartek w godz.:
 
Samborowo:
wtorek 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
 
Szyldak
wtorek12.00-18.00
czwartek 12.00-18.00
 
Smykówko
wtorek 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
 
Pietrzwałd
wtorek 10.00-18.00
czwartek 10.00-18.00
 
Tyrowo
wtorek 9.00-17.00
czwartek 9.00-17.00
 
Stare Jabłonki
wtorek 8-12.00
czwartek 12-16.00
 
ZAPRASZAMY