Zapraszamy na wybory 12 lipca br.

Gmina 09.07.2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ostróda,
przed nami II tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Już 12 lipca 2020 r. będziemy decydować o dalszym rozwoju Polski i Gminy Ostróda. Zachęcam do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich bowiem wysoka frekwencja w gminie pozwoli na zdobycie nowego wartego 800 000 zł samochodu strażackiego dla naszych druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W okresie ostatnich pięciu lat Samorząd Gminy Ostróda był świadkiem realnego wsparcia rządowego poprzez realizację projektów, programów oraz inwestycji, które pozwoliły na dynamiczny rozwój gminy i bezpośrednie wsparcie każdej rodziny.   Gmina Ostróda w ramach rządowych programów w latach 2015 – 2020 otrzymała wsparcie finansowe w  wysokości ponad 76 milionów złotych.
W związku z powyższym pozwolę sobie przybliżyć Państwu dotychczasowe działania przy udziale i wsparciu środków rządowych, które zmieniły oblicze każdego Sołectwa w Gminie Ostróda.

 

1. Rządowe wsparcie dla rodzin na terenie gminy w ramach polityki społecznej 57 191 597,06zł

  • Świadczenie wychowawcze (500+) – 55 909 281,16zł
  • Rządowy Program „Dobry start” – 1 282 315,90zł


2. Rządowe wsparcie na poprawę infrastruktury drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 6 358 536,92zł (Samborowo, Międzylesie, Kajkowo, Morliny, Tyrowo, Lubajny, Pietrzwałd, Szyldak)


3. Rządowe wsparcie na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ostróda – 2 260 200, 00 zł

  • sala gimnastyczna w Idzbarku – kwota dofinansowania1 913 200, 00 zł.
  • Program „Klub”, dedykowany dla klubów sportowych – 150 000, 00 zł
  • Otwarte strefy aktywności (Idzbark, Szyldak, Brzydowo, Zwierzewo, Pietrzwałd) - kwota dofinansowania 197 000, 00 zł


4. Rządowe wsparcie dla realizacji zadań w zakresie oświaty i kultury w Gminie Ostróda poprzez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Narodowy Program Stypendialny, Programy „Aktywna Tablica”, „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła Plus” – 2 108 705,00 zł


5. Rządowe wsparcie od roku 2019 dla działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskichw Gminie Ostróda – 81 000, 00 zł.


6. Bezzwrotne wsparcie finansowe w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 6 602 550,56zł

  • infrastruktura drogowa 2 175 549,86zł (Szyldak, Bednarki, Brzydowo, Szafranki, Morliny, Gierłoż, Lubajny, Warlity Wielkie, Klonowo)
  • infrastruktura komunalna 4 427 000,70zł (Grabin, Kajkowo, Lichtajny, Morliny, Durąg, Gierłoż, Worniny)
     


7.Rządowe wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostróda – 1 799 177,00zł (zakup nowych samochodów: OSP Brzydowo, OSP Turznica, OSP Samborowo)


Społeczność Gminy Ostróda już nieraz pokazała, że potrafi wspólnie osiągnąć cel. Wierzę, że uda się i tym razem. Solidarnie weźmy udział w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 12 lipca oddaj swój głos!

 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas