Zapraszamy

Gmina 14.03.2019

Biblioteka w Pietrzwałdzie, GCK-B  Samborowo, KGW w Pietrzwałdzie
Sołtys, Rada Sołecka Pietrzwałd
zapraszają na
NIEDZIELNE POPOŁUDNIE Z KULTURĄ
24 marca 2019r. godz.1600 świetlica wiejska w Pietrzwałdzie