Zapytanie ofertowe na prowadzenie nauki języka angielskiego dla uczniów kl. I-VI

Gmina 07.02.2019
Zapytanie ofertowe na prowadzenie nauki języka angielskiego dla uczniów kl. I-VI w Szkołach Podstawowych Gminy Ostróda (Idzbark, Durąg, Szyldak, Pietrzwałd, Zwierzewo). Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na załączonym formularzu ofertowym do dnia 13 lutego 2019 r. na adres mailowy

 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 
    Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
 
    - prowadzenie nauki języka angielskiego dla uczniów kl. I-VI w Szkołach Podstawowych Gminy Ostróda (Idzbark, Durąg, Szyldak, Pietrzwałd, Zwierzewo) w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 - (więcej informacji tel. 89 676 07 86).
Harmonogram zajęć - 1h to jedna jednostka lekcyjna – 45 minut:
 
    Część I - Szkoła Podstawowa w Idzbarku:
Środa: 12.40 – 13.25 – 1h,
Czwartek: 12.40 – 13.25 – 1h, 13.35 – 14.10 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 42
 
    Część II - Szkoła Podstawowa w Durągu:
Wtorek: 11.40 – 12.25 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Środa: 11.40 – 12.25 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Czwartek: 11.40 – 12.25 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 84
 
    Część III - Szkoła Podstawowa w Szyldaku:
Środa: 12.45 – 13.30 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Piątek: 12.45 – 13.30 – 1h
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 42
 
    Część IV - Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie:
Środa: 13.35 – 14.20 – 1h, 14.25 – 15.10 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 28
 
    Część V - Szkoła Podstawowa w Zwierzewie:
Czwartek: 12.40 – 13,25 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h, 14.20 – 15.05 – 1h (w sumie 3 godziny dydaktyczne);
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 42
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych dla wszystkich części: 238 
Termin realizacji zamówienia: od marca do czerwca 2019 roku
 
    Oferty można składać na wszystkie części lub na wybrane.
 
    Inne istotne warunki zamówienia / przyszłej umowy
  - wynagrodzenie wypłacane jest na koniec miesiąca, za godziny przepracowane.
    Uwagi:
    w ofercie należy zawrzeć następujące informacje:
  - dane Wykonawcy,
  - kwalifikacje lektorów,
  - wskazanie części, których dotyczy oferta,
  - wynagrodzenie za jednostkę lekcyjną z wszystkimi kosztami.
 
    Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na załączonym formularzu ofertowym do dnia 13 lutego 2019 r. na adres mailowy