Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - maj 2018 r.

29.05.2018

W maju podczas zajęć przyrodniczych badaliśmy kwasowość różnych substancji, których używamy  w gospodarstwie domowym np. proszku do prania, detergentów, środków czystości. Oglądaliśmy filmy o tematyce przyrodniczej oraz obserwowaliśmy przyrodę podczas zajęć terenowych.

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - maj 2018 r.
Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - kwiecień 2018 r.

26.04.2018

Kwiecień przywitał nas piękną pogodą, dzięki czemu mogliśmy więcej czasu przeznaczyć na zajęcia terenowe. Ciepło sprawiło, że mikroskopijne organizmy wodne szybko pojawiły się w stawach i bagienkach. Dzięki temu pobraliśmy próbki wody w których, aż roiło się od różnych organizmów. Najwięcej było oczlików. Następnie założyliśmy hodowlę pantofelków. Po tygodniu okazało się, że jest ich mnóstwo. Kolejne zajęcia poświęciliśmy na zebranie próbek gleby z różnych  miejsc tj. piaskownica, pobocze drogi oraz pole uprawne. Po powrocie do klasy przeprowadziliśmy badanie gleby pod względem kwasowości oraz jej składu. Ostatnie zajęcia w kwietniu poświęciliśmy na przeprowadzenie doświadczenia polegającego na rozdzieleniu składników mieszaniny jednorodnej za pomocą chromatografii.

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - kwiecień 2018 r.
Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Wycieczka na Hel

12.04.2018

 

Wycieczkę rozpoczęliśmy bardzo wcześnie rano, bo już o 5.00. Wyjechaliśmy z Tyrowa o 5.15. Czekała nas długa droga, a zajęcia rozpoczynały się o godz. 9.30. Cała podróż przebiegała baz zakłóceń, więc na miejsce przyjechaliśmy planowo. Hel powitał nas słoneczną, ale zimną pogodą. Najpierw wysłuchaliśmy prelekcji o fokach w sali nowego budynku Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie około godziny 11 przeszliśmy na teren fokarium. Podziwialiśmy tam foki podczas karmienia i treningu medycznego. Polega on na tym, że trenerzy podczas treningu oceniają kondycję i stan zdrowia zwierząt. Pozwala to szybko reagować w przypadku, gdyby któraś foka zachorowała. Następnie w wolnym czasie poszliśmy zakupić pamiątki z Helu. Musieliśmy również zobaczyć otwarte morze. Plaża była piękna, widoki wspaniałe, ale niestety było bardzo zimno. Rozgrzaliśmy się ciepłym obiadem w restauracji Maszoperia. Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka. W zajeździe Nowa Holandia otrzymaliśmy poczęstunek. Po nim zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu.

Wycieczka na Hel
Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - marzec 2018 r.

30.03.2018

Marcowe zajęcia  to zajęcia o tematyce geograficznej. Uczniowie poznawali ciekawe miejsca w Polsce. Przygotowali pocztówki z tych miejsc. Następnie inni uczniowie mieli za zadanie odgadnąć skąd pochodzi ta  pocztówka. Kolejne zajęcia poświęcone były sąsiadom Polski. Uczniowie w grupach przygotowywali zagadki dotyczące wylosowanego państwa. Każda grupa przygotowała 6 zagadek. W ten sposób przygotowano grę, w którą cała grupa grała na zakończenie zajęć.

Na kolejnych zajęciach uczniowie rozpoznawali kontynenty, wyszukiwali najważniejsze informacje  o nich a następnie przygotowywali puzzle z wylosowanego kontynentu. Inna grupa miała za zadanie rozpoznanie  tego kontynentu.

Marzec to początek wiosny. Przy sprzyjającej pogodzie wybraliśmy się na zajęcia terenowe. Uczniowie obserwowali wiosenne zmiany w przyrodzie. Zobaczyli lecące gęsi, pasące się sarny, ale największe zainteresowanie wzbudziły żurawie i stadko łabędzi pasących się na polu.

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - marzec 2018 r.
Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - luty 2018 r.

01.03.2018

Zajęcia przyrodnicze obejmowały w lutym różnorodną tematykę. Zajmowaliśmy się badaniem zjawisk związanych z oddziaływaniami magnetycznymi oraz właściwościami magnetycznymi różnych substancji. Następnie badaliśmy zjawiska związane z prądem elektrycznym, budowaliśmy obwody elektryczne oraz przewodnictwo ciał zbudowanych z różnych substancji.

Zajmowaliśmy się również zagadnieniami związanymi z ciałem człowieka. Omawialiśmy funkcjonowanie układu ruchu, układu krążenia i układu nerwowego. Badaliśmy ciśnienie krwi w spoczynku i po wykonaniu wysiłku, słuchaliśmy pracy serca, badaliśmy nasze narządy zmysłów. Uczyliśmy się również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - luty 2018 r.
Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Podsumowanie I półrocza zajęć matematyczno- przyrodniczych realizowanych w ramach Projektu - Szkolna Akademia Przyszłości

18.01.2018

18 stycznia 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie wszystkich klas , na którym uczniowie klas  IV- VI zaprezentowali swoje dokonania związane z realizacją projektu. Uczennice klasy VI zaprezentowały prezentację multimedialną przedstawiającą tematykę zajęć w I półroczu. Następnie Oliwia Drożdż i Kamil Piekarski z klasy VI wykonali dwa doświadczenia: „windę wodną” oraz właściwości cieczy w zależności od jej gęstości.

Na zakończenie zespoły klasowe IV- VI przystąpiły do konkursu matematyczno- przyrodniczego z wykorzystaniem narzędzi TIK. Zwyciężyła klasa IV a.

Organizatorzy:

Dorota Czarnik

Miłosz Okruciński

Bożena Bohdziewicz 

 

Podsumowanie I półrocza zajęć matematyczno- przyrodniczych realizowanych w ramach Projektu - Szkolna Akademia Przyszłości
Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - styczeń 2018 r.

18.01.2018

Podczas zajęć przyrodniczych  w styczniu uczniowie zakładali hodowlę bakterii na pożywkach agarowych. Następnie obserwowali wzrost bakterii, kształty i kolory wyhodowanych kolonii. Wykonali gazetkę z roślin zebranych jesienią. Jest ona wywieszona na korytarzu, gdzie wszyscy uczniowie mogą sprawdzić swoją znajomość drzew. Był również czas na gry i zabawy przyrodnicze.

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - styczeń 2018 r.
Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - grudzień 2017 r.

02.01.2018

Na zajęciach przyrodniczych w grudniu uczniowie samodzielnie wykonywali ozdobne świeczki oraz mydełka z bazy glicerynowej.

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - grudzień 2017 r.
Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Zajęcia matematyczne - listopad 2017 r.

01.12.2017

Od września 2017 r. w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie odbywają się zajęcia matematyczne w ramach projektu „Szkolna Akademia Przyszłości”. Celem zajęć jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez wspólną prezentację własnych doświadczeń rówieśnikom. Uczniowie  próbują swoich sił w roli naukowców eksperymentując, obserwując, stawiając i obalając hipotezy. Zajęcia są prowadzone metodą projektu i umożliwią uczniom aktywne uczestnictwo we wszystkich etapach charakterystycznych dla metody naukowej: sformułowanie problemu, sformułowanie hipotezy, projektowanie eksperymentu, przeprowadzenie eksperymentu, analiza wyników, prezentacja wyników. Uczniowie  rozwiązują problemy, samodzielnie prezentują eksperymenty, gry dydaktyczne, przygotują wzajemne nauczanie rówieśników. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas IV-VI.

Zajęcia matematyczne - listopad 2017 r.
Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - listopad 2017 r.

01.12.2017

Zajęcia przyrodnicze w listopadzie były bardzo różnorodne. Rozpoczęliśmy  od zakładania hodowli roślin, które cały czas obserwujemy. Następie uczniowie uczyli się dokładnego wyznaczania masy i objętości różnych substancji. Porównywali, ile miejsca w pojemnikach zajmują poszczególne substancje. Badali rozpuszczalność tych substancji w wodzie. To z kolei pozwoliło im na określenie gęstości roztworów, które otrzymali. Sprawdzali to za pomocą specjalnego przyrządu- areometru. Ciekawym doświadczeniem było również badanie zachowania jajka w wodzie i w roztworze soli. Zadaniem dla cierpliwych okazało się hodowanie kryształów soli i cukru.

Zajęcia przyrodniczo - eksperymentalne - listopad 2017 r.