Złote Gody mieszkańców Gminy

Gmina 10.09.2021

Państwo Elżbieta i Bogdan Galon z Wałdowa zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki. SERDECZNIE GRATULUJEMY!