Złote Gody w Gminie Ostróda

Gmina 27.07.2018

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostródzie 2 pary małżeńskie z terenu Gminy Ostróda Państwo: Teresa i Henryk Malik z Pietrzwałdu oraz Państwo: Teresa i Tadeusz Płecha z Tyrowa  zostały odznaczone w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. W uroczystości wzięli udział najbliżsi oraz przyjaciele. Były życzenia, gratulacje, upominki.