Złote Gody w Lipowie

Gmina 06.04.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odwiedził w Lipowie Państwa Cecylię i Horsta Jankowskich, którzy obchodzili 50-lecie zawarcia Związku Małżeńskiego, złożył najlepsze życzenia oraz w imieniu Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Gratulacje składał również ks. Zbigniew Reichelt, który 50 lat temu osobiście udzielał ślubu Państwu Jankowskim.