ZŁOTE GODY

Gmina 11.05.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odwiedził parę małżeńską z terenu Gminy Ostróda Państwa Halinę i Jana Lamparskich ze Smykówka, która została odznaczona  przez Prezydenta R.P. medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta medale zostały wręczone przez Wójta Gminy Ostróda. Były życzenia, gratulacje, upominki.