Złote Gody

Gmina 27.03.2018

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostródzie 4 pary małżeńskie z terenu Gminy Ostróda Państwo: Barbara i Franciszek Guzowscy z Zajączek, Eugenia i Stanisław Zwierzykowscy z Idzbarka, Jadwiga i Jan Waśniewscy z Brzydowa oraz Barbara i Kazimierz Wilkowscy z Giętlewa zostały odznaczone w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.