Złote Gody

Gmina 09.09.2021

Państwo Krystyna i Bonifacy Szulc z Gierłoży zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Szanownym Jubilatom słowa uznania, podziękowania za piękny przykład dla młodszych pokoleń oraz aktu uhonorowania dokonał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. SERDECZNIE GRATULUJEMY!