Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Gmina

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

22.03.2023
Aktualizacja harmonogramu bezpłatnej wymiany wodomierzy głównych w ramach projektu "Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda".
Wymiana wodomierzy prowadzona jest na zlecenie Gminy Ostróda przez Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o..
Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 576 370 136.
 
Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Czyste Powietrze

22.03.2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu gminy wiejskiej Ostróda na spotkanie informacyjne na temat Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek 30 marca 2023 r. o godzinie 17.00w Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach.

Czyste Powietrze
obrazek news
Oświata

Czysta woda – zdrowia doda

22.03.2023

W Światowy Dzień Wody dzieci z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie brały udział w zajęciach edukacyjnych pod hasłem „Czysta woda – zdrowia doda”. Celem przeprowadzonych zajęć było zachęcenie dzieci do picia czystej wody i zobrazowanie ilości cukru w ulubionych przez wszystkich napojach gazowanych, sokach oraz wodach smakowych.

Czysta woda – zdrowia doda
obrazek news
Oświata

Wyjazd zorganizowany w ramach programu Erasmus+

22.03.2023

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu mieli okazję zapoznać się z hiszpańskim systemem edukacyjnym. W dniach od 14 do 21 marca 2023 roku, grupa nauczycieli przebywała w hiszpańskiej Granadzie, gdzie obserwowali zajęcia prowadzone w szkole Ave Maria San Isidro.

Wyjazd zorganizowany w ramach programu Erasmus+
obrazek news
Oświata

Powitanie wiosny z wierszem

22.03.2023

Powitanie wiosny w przedszkolu w Tyrowie w tym roku przebiegło niezwykle uroczyście. Dzieci odnalazły oznaki wiosny w literaturze. Nauczyły się wierszy o tematyce wiosennej i wzięły udział w konkursie recytatorskim "Powitanie wiosny z wierszem". W jury zasiadła m.in. lokalna poetka z Ostródy - Maja Kutryb. Pani Maja wydała debiutancki tomik "Galaktyka myśli", którym obdarowała panie z przedszkola.

Powitanie wiosny z wierszem
obrazek news
Oświata

Światowy Dzień Wody

22.03.2023

Wtorek, 21 marca, w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku minął pod znakiem ekologii. Z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie klas III-VIII wzięli udział w Turnieju „Skarb cenniejszy niż złoto – woda”, sprawdzającym ich wiedzę na temat wód. Parę minut po godzinie 8.00 wszystkie klasy połączyły się na Teamsie, by rywalizować ze sobą w quizie w aplikacji Kahoot.

Światowy Dzień Wody
obrazek news
Gmina

W Glaznotach budzi się wiosna

21.03.2023

W niedzielę w Glaznotach odbyło się spotkanie mieszkańców z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Ostróda ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Alicją Szarzyńska, Kierownikiem Centrum Edukacji Ekologicznej/Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Celem zebrania było omówienie planów aktywności na najbliższe miesiące. Uzgodniono, że jeszcze w kwietniu na terenie zielonym w centrum Glaznot stanie kamienny zegar słoneczny, który mieszkańcy wsi zadedykują Mikołajowi Kopernikowi, w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 550 urodzin astronoma. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kamień przekaże lokalna żwirownia.

W Glaznotach budzi się wiosna
obrazek news
Oświata

Warsztaty plastyczne Wiosenne przebudzenie

21.03.2023

Dzieci z przedszkola w Tyrowie wzięły dziś udział w warsztatach plastycznych "Wiosenne przebudzenie". Gościem specjalnym, który poprowadził zajęcia był znany ostródzki artysta - Wiesław Reginis. Celem wizyty było budzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie malarstwa.

Warsztaty plastyczne Wiosenne przebudzenie
obrazek news
Oświata

Duży sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szyldaku w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie

20.03.2023

W dniu 17 marca 2023r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie ogłosił wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2022/2023. Szkoła Podstawowa w Szyldaku odniosła znaczące sukcesy w trzech konkursach. Tytuł laureata konkursu z języka polskiego otrzymały Amara Ezeobi kl. VIII oraz Laura Żyłka kl. VII, finalistkami zostały Amelia Chodań kl. VII oraz Oliwia Motylska kl. VIII. Tytuł finalisty w konkursie z biologii otrzymały Amara Ezeobi i Oliwia Motylska. Plejadę finalistów zamyka Samuel Ezeobi kl. VII w konkursie przedmiotowym z historii.

Duży sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szyldaku w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie
obrazek news
Oświata

Uczniowie z Szyldaka i Pietrzwałdu w finale Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej!

20.03.2023

15 marca 2023r. odbył się II etap XXVIII edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod tytułem „Drzewo nie umiera nigdy”. Na II etap konkursu stawiło  się 124 uczniów z 31 szkół z terenu 12 gmin okalających Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, z województwa warmińsko – mazurskiego i pomorskiego.

Uczniowie z Szyldaka i Pietrzwałdu w finale Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej!
obrazek news
Gmina

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 24 marca 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024.

17.03.2023
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 24 marca 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024.
obrazek news
Inwestycje gminne

Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu

17.03.2023

W Gminie Ostróda dokonano odbioru robót wykonanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pomp ciepła w  budynku świetlicy wiejskiej w Durągu”, polegające na demontażu i utylizacji starego pieca, zakupie i montażu czterech pomp ciepła typu powietrze – powietrze wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą prac montażowych była  firma  Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych - PRIM z  Ostródy. Realizacja zadania była możliwa  dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  w kwocie 20.000,00 zł.

Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu
obrazek news
Gmina

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

15.03.2023

Gmina Ostróda informuje o rozpoczęciu bezpłatnej wymiany wodomierzy głównych w ramach projektu "Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda". Wymiana wodomierzy będzie prowadzona na zlecenie Gminy Ostróda przez Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 576 370 136

 

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

15.03.2023
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała obręb Mała Ruś”. Wykonawcą w/w zadania będzie konsorcjum w składzie:
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
za łączną kwotę brutto: 2.381,280 zł z terminem realizacji do 30 września 2023 roku
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
obrazek news
Gmina

Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej

15.03.2023

Uczniowie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie wzięli udział w drugim etapie Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej pt. "Drzewo nie umiera nigdy". W Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Iławie zebrali się przedstawiciele 32 szkół powiatów ostródzkiego i iławskiego by zmierzyć się z testem dotyczącym wiedzy z Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej