Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Gmina

Zabytkowe cmentarze – kultura pamięci i wyzwanie dla gminy

11.04.2024

W dniach 9-10 kwietnia br. na zaproszenie dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków Pełnomocnik Wójta ds. Dziedzictwa Kulturowego wziął udział w konferencji „Przestrzenie pamięci. Zabytkowe cmentarze we współczesnych kontekstach”: https://nikz.pl/.../przestrzenie-pamieci-zabytkowe.../.

Zabytkowe cmentarze – kultura pamięci i wyzwanie dla gminy
obrazek news
Gmina

Powierzenia stanowisk dyrektorów wyłonionych przez Komisje Konkursowe na pięcioletnią kadencję

10.04.2024
W dniu 3 i 4 kwietnia 2024 r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostróda.
Powierzenia stanowisk dyrektorów wyłonionych przez Komisje Konkursowe na pięcioletnią kadencję, dokonał dzisiaj Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.
Powierzenia stanowisk dyrektorów wyłonionych przez Komisje Konkursowe na pięcioletnią kadencję
obrazek news
Gmina

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU - CZYSTE POWIETRZE

10.04.2024

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU - CZYSTE POWIETRZE
obrazek news
Oświata

Drużyna Energii

10.04.2024

Miło jest nam poinformować , że Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pietrzwałdzie zakwalifikował się do projektu Drużyna Energii. Jest to projekt, który ma na celu zachęcić uczniów do aktywności fizycznej poprzez wspólna zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce.

Drużyna Energii
obrazek news
Gmina

Ze skrytości w nieskrytość - Jesienne misterium w Glaznotach

05.04.2024

Gmina Ostróda na wniosek Wójta Gminy Ostróda otrzymała wsparcie finansowe od województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalnego pn. „Ze skrytości w nieskrytość. Jesienne misterium w Glaznotach”

Ze skrytości w nieskrytość - Jesienne misterium w Glaznotach
obrazek news
Gmina

Informacja dotycząca zwrotu podatku VAT za gaz

05.04.2024

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 303), gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Termin składania wniosków do 30 września 2024 r.

Więcej informacji na stronie: https://bip.gminaostroda.pl/dodatek-gazowy-refundacja-kosztow-podatku-od-towarow-i-uslug-vat

Informacja dotycząca zwrotu podatku VAT za gaz
obrazek news
Gmina

Kondolencje

04.04.2024

Kondolencje
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Mieszkańcy Sołectwa Kątno uroczyście otworzyli nowo wyremontowaną drogę w Kątnie

04.04.2024

Mieszkańcy Sołectwa Kątno uroczyście otworzyli nowo wyremontowaną drogę w Kątnie. Oddajac do użytku tę wyczekiwaną inwestycje Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podkreślił duże zaangażowanie mieszkańców w realizację tego projektu.

Mieszkańcy Sołectwa Kątno uroczyście otworzyli nowo wyremontowaną drogę w Kątnie
obrazek news
Gmina

Informacja o zmianie miejsc głosowania w dniu wyborów samorządowych

03.04.2024
Informacja o zmianie miejsc głosowania w dniu wyborów samorządowych
obrazek news
Gmina

Wydarzenia rekreacyjne w Gminie Ostróda

03.04.2024

Gmina Ostróda jest miejscem, gdzie nie brakuje wydarzeń rekreacyjnych, promocyjnych oraz tych, które promują bogactwo naszego dziedzictwa kulinarnego. Z roku na rok nasze imprezy cieszą się coraz większym zainteresowaniem! Zapraszamy na kolejną serię tegorocznych wydarzeń, które pozwalają nam na celebrowanie naszej lokalnej kultury, tradycji oraz pasji. Gmina Ostróda jest miejscem tradycji, integracji i smaków!

Wydarzenia rekreacyjne w Gminie Ostróda
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Bezpłatne warsztaty terapeutyczne

03.04.2024

Zachęcamy chętnych Mieszkańców Gminy Ostróda do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2024 r.. Program finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na lata 2024-2025.

Bezpłatne warsztaty terapeutyczne
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 r.

03.04.2024

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 08 marca 2024 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Popularyzacja sportów siłowych w środowisku wiejskim”.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 r.
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Informujemy o udzielanych bezpłatnych konsultacjach psychologiczno-terapeutycznyh

03.04.2024

Informujemy o udzielanych bezpłatnych konsultacjach psychologiczno-terapeutycznyh dla członków rodzin z terenu Gminy Ostróda dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii oraz dla osób zmagających się z uzależnieniem behawioralnym. Program finansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na lata 2024-2025.

Informujemy o udzielanych bezpłatnych konsultacjach psychologiczno-terapeutycznyh
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Ponad 680 tys zł. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

02.04.2024

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Radosławem Królem o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubajny – Nowe Siedlisko – Zwierzewo oraz odcinka drogi gminnej Nowe Siedlisko – osiedle w miejscowości Nowe Siedlisko wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponad 680 tys zł. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Remont drogi gminnej Lipowiec-Górka

02.04.2024

Gmina Ostróda została beneficjentem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 394.814,50 zł na remont drogi gminnej Lipowiec-Górka. Szacunkowy koszt inwestycji to 789.629,00 zł.. To kolejny krok naprzód w naszych dążeniach do poprawy infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Remont drogi gminnej Lipowiec-Górka
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej