Karuzela na stronie głównej

Gmina Ostróda

Gmina Ostróda położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim. Stanowi jedną z większych gmin wiejskich regionu zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

Wieża widokowa - Wzgórza Dylewskie

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo, charakteryzują go liczne wzniesienia, w tym najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim - Góra Dylewska, osiągająca 312 m n.p.m. Malowniczy krajobraz łączy tereny leśne, jeziora i użytki rolne, co sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Kanał Elbląski

Większa część gminy Ostróda leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski.

Kanał Elbląski ze śluzą Mała Ruś

Gmina Ostróda to atrakcyjne miejsce zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Jednym z największych atutów jest Kanał Elbląski ze śluzą Mała Ruś, uznany za jeden z 7 cudów Polski, mający swój początek w Starych Jabłonkach.

Dziedzictwo kulturowe i atrakcje turystyczne

Gmina Ostróda może pochwalić się licznymi zabytkami i atrakcjami turystycznymi. Na jej terenie znajdują się odrestaurowany most kolejowy w Glaznotach, zrewitalizowany park w Durągu, zabytkowe kościoły, dwory i pałace.

Stara Szkoła - Wzgórza Dylewskie

Stara Szkoła to starannie i wygodnie odrestaurowany budynek z XIXw położony na Wzgórzach Dylewskich. Bogactwo przyrody Gminy Ostróda sprzyja rozwojowi inwestycji pro-turystycznych, turystyki, agroturystyki oraz rekreacji. Na terenie gminy znajduje się około 70 zróżnicowanych obiektów noclegowych.

obrazek news
OSP

Strażacki Dzień Dziecka w Brzydowie

13.07.2024

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce uroczystość wyróżnienia członków OSP Brzydowo Odznakami za wysługę Lat. ????✨ To wspaniała okazja, by podziękować naszym dzielnym strażakom za ich wieloletnią działalność, poświęcenie na rzecz OSP Brzydowo oraz za wsparcie, jakie niesiecie naszej lokalnej społeczności.

Strażacki Dzień Dziecka w Brzydowie
obrazek news
Gmina

OGŁOSZENIE

11.07.2024

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Ostróda.


Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda Uchwały Nr LXXXI/614/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Ostróda oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

OGŁOSZENIE
obrazek news
Gmina

81. Rocznica Zbrodni na Wołyniu

10.07.2024

"Krwawa niedziela" zapisała się w historii jako jedno z najstraszniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego. 11 i 12 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści przeprowadzili skoordynowane ataki na około 150 polskich miejscowości, w brutalny sposób mordując ludność cywilną, głównie dzieci, kobiety i starców.

81. Rocznica Zbrodni na Wołyniu
obrazek news
Gmina

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Ostróda

05.07.2024
Informujemy, że od dnia 12 lipca 2024 r. rozpoczynają się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Ostróda na kadencję 2024-2029. Wybory będą odbywać się zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 87/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 lipca 2024 r.
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w wyborach.
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Ostróda
obrazek news
Gmina

BON ENERGETYCZNY 2024

05.07.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, iż realizował będzie w 2024 roku zadanie wypłaty BONU ENERGETYCZNEGO.

Bon energetyczny przysługiwał będzie, jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczy:

- 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

BON ENERGETYCZNY 2024
obrazek news
Gmina

Kastracja, sterylizacja i czipowanie zwierząt w Gminie Ostróda w 2024 r.

03.07.2024

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą "Kastracja, sterylizacja i czipowanie zwierząt w Gminie Ostróda w 2024 r.". Środki te zostały przyznane w ramach konkursu "Podaj łapę" organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kastracja, sterylizacja i czipowanie zwierząt w Gminie Ostróda w 2024 r.
obrazek news
Gmina

81. Rocznica Zbrodni na Wołyniu

03.07.2024

Zapraszamy na Uroczystość z okazji 81. Rocznicy Zbrodni na Wołyniu.

81. Rocznica Zbrodni na Wołyniu
obrazek news
Inwestycje gminne

Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo

01.07.2024
Gmina Ostróda pozyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo” w kwocie 30 tys. zł w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”. Program ma na celu poprawę stanu środowiska, ubogacenie miejscowości w tereny zielone i podkreślenie walorów przyrodniczych Warmii, Mazur i Powiśla.
Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo
obrazek news
Gmina

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024

01.07.2024

Informujemy, iż w dniu 21.06.2024 roku podpisany został aneks do umowy z dnia 26 lutego 2024 roku zwiększający wysokość wsparcia finansowego udzielanego przez budżet państwa na realizację rządowego programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024
obrazek news
Gmina

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

27.06.2024

27 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie odbyła się IV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2024-2029, podczas której Rada Gminy Ostróda udzieliła Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi wotum zaufania rozpatrując po raz szósty raport o stanie gminy Ostróda, zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2023 r. oraz udzieliła jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Transmisja IV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2024-2029 - 27 czerwca 2024 r. godz. 13:00

27.06.2024
 
Aktualny serwer transmisji sesji:
Transmisja IV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2024-2029 - 27 czerwca 2024 r. godz. 13:00
obrazek news
Oświata

Aktywni Błękitni

21.06.2024

Szkoły Podstawowe Gminy Ostróda w roku szkolnym 2023/2024 realizowały zadania Programu Edukacyjnego ,,Aktywni Błękitni” (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku). Celem programu było propagowanie wśród uczniów edukacji wodnej w różnych działaniach poprzez udział w konkursach, lekcjach, akcjach sprzątania, apelach.

Aktywni Błękitni
obrazek news
Oświata

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Szyldaku

21.06.2024

W Szkole Podstawowej w Szyldaku rozdano świadectwa i pożegnano uroczyście absolwentów szkoły. Tradycyjnie po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy ósmej zatańczyli poloneza i pożegnali się ze szkolnymi koleżankami i kolegami. Dyrektor wręczył nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz przekazał listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Szyldaku
obrazek news
Oświata

Biorę sprawy w swoje ręce

20.06.2024

Dzisiaj w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie odbyło się podsumowanie projektu Szkoły Promującej Zdrowie „Biorę sprawy w swoje ręce”. Na uczniów czekało mnóstwo atrakcji. W ramach Dnia Fajnej Przerwy odbył się turniej tenisa stołowego i zabawy interaktywne z wykorzystaniem magicznej podłogi oraz planszówki.

Biorę sprawy w swoje ręce
obrazek news
Oświata

Sukcesy uczniów ZPS w Tyrowie w konkursach

20.06.2024

Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj w naszej szkole odbył się apel poświęcony wręczeniu nagród dla uczniów, którzy zdobyli znaczące miejsca i wyróżnienia w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.Jako pierwsza nagrody wręczyła pani bibliotekarka w szkolnym konkursie czytelniczym. Najwięcej książek w roku szkolnym 2023/2024 wypożyczyła i przeczytała w naszej szkole J. Banacka, uczennica klasy II i Zofia Balcerzak z kl. V. Nagrody otrzymali również M.Rudnicka, Z.Czapska, B.Polewiak i A. Szabłowska. Za pracę wolontariacką na rzecz biblioteki pani Dorota podziękowała L.Krajewskiej i Z. Szymańskiej.

Sukcesy uczniów ZPS w Tyrowie w konkursach
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej