obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Piknik pn. Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości

06.06.2023

W dniu 3 czerwca w Durągu miał miejsce pierwszy z pięciu pikników pn. "Przeciwdziałaniu przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości" finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. W pikniku udział wzięły służby dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, pracownicy Socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, a także pedagog szkolny. W ramach pikniku zostały rozdane nagrody w konkursie pn. "Bądź bezpieczny na drodze". Dzięki takim działaniom zwiększy się bezpieczeństwo w środowiskach wiejskich.

Piknik pn. Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Razem Tworzymy Rodzinę

05.06.2023
W dniach 01- 02 czerwca 2023r. miała miejsce realizacja kampanii zorganizowana przez Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień pn. „Razem Tworzymy Rodzinę”, w ramach realizacji kampanii na terenie placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda odbyły się pikniki rodzinne podsumowujące działania profilaktyczne trwające w ciągu roku szkolnego 2022/2023. W ramach pikników podsumowano realizację konkursów fotograficznych pn. „Kiedy pracownicy Naszej Szkoły byli mali”, „Najstarsza fotografia w mojej rodzinie”, „Moja rodzina”. Wspólne spędzanie czasu wolnego z rodzicami, nauczycielami sprzyjała integracji środowiska szkolnego to ważny punkt profilaktyki uniwersalnej.
Razem Tworzymy Rodzinę
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

SZKOLENIE Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

16.02.2023
W dniu 15 lutego 2023r. odbyło się szkolenie z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE mające na celu podniesienie skuteczności pracy specjalistów zaangażowanych w pracę zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności osobom profesjonalnie zajmującym się działaniami organizacyjnymi, interwencyjno-pomocowymi oraz  profilaktycznymi, z zakresu pracy ze zjawiskiem przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” organizowane przez Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szkolni z placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Ostródzie, a także dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Dzięki takim działaniom zwiększy się skuteczność służb w zakresie pomocy osobą poszkodowanym. Szkolenie zostało sfinansowane z środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
SZKOLENIE Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

BEZPIECZNE MIKOŁAJKI

08.12.2022

W Gminie Ostróda dzieci spędziły Bezpieczne Mikołajki. W ramach akcji Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie zorganizowało akcję „Bezpieczeństwo” w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda. W szkołach podstawowych oraz w przedszkolach odbył się cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa m.in.: na drodze, w sieci, podczas zabaw. Właściwa postawa dzieci i młodzieży adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji - dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne - zapewnią bezpieczeństwo. Na zakończenie dzieci wykonały plakaty, a także prace plastyczne podsumowujące zdobytą wiedzę podczas zajęć. Dzieci zostały obdarowane słodkimi upominkami.

BEZPIECZNE MIKOŁAJKI
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Ogólnoświatowa kampania - Biała Wstążka

30.11.2022

Zapraszamy na bezpłatne porady i konsultacje specjalistów.

Ogólnoświatowa kampania - Biała Wstążka
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Program profilaktyczny pn. „Profilaktyka Smyka”

18.03.2022

Gmina Ostróda wraz z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień włączyła się w akcję z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie mającą na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i sfinansowała zakup materiałów edukacyjnych, dotyczących wojewódzkiego programu profilaktycznego pn. „Profilaktyka Smyka” w formie książeczki pt. „Na ratunek Poli”, przekazanych dla szkół z terenu gminy Ostróda.

Program profilaktyczny pn. „Profilaktyka Smyka”
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka

08.11.2021
Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiety.
 
30 listopada 2021 r. w godzinach: 1500 – 1700 w ramach akcji „Otwarte Drzwi” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. 11 Listopada 39, zaprasza na dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 
Dyżur będą pełnić:
- psycholog,
- dzielnicowy,
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pracownik socjalny.
 
Osoby doświadczające przemocy uzyskają:
- wsparcie,
- informacje w zakresie przysługujących im praw,
- informacje o instytucjach niosących pomoc.
Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Żele antybakteryjne dla uczniów

11.06.2021

W związku z powrotem dzieci i młodzieży do szkół Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie przekazało uczniom klas I - VIII  żele antybakteryjne do rąk. Każdy uczeń dostał buteleczkę płynu,  którą może nosić w tornistrze i w każdej chwili zdezynfekować ręce. Gmina Ostróda pragnie w ten sposób wspomóc nauczycieli i pedagogów w trwającej sytuacji epidemicznej.

Żele antybakteryjne dla uczniów
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Program profilaktyczny - Palenie uzależnia. Nie daj się!

01.06.2021

Od początku bieżącego roku w szkołach na terenie Gminy Ostróda realizowany był program profilaktyczny pt.: ,,Palenie uzależnia. Nie daj się!”. Uczestnikami programu byli uczniowie klas IV-VI. Zajęcia edukacyjne rekomendowane przez pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień poświęcone były tematyce ściśle związanej z nałogiem tytoniowym. Podczas spotkań przeprowadzonych przez pedagogów i psychologów, dzieci uświadamiane były o zagrożeniach związanych ze szkodliwością dymu tytoniowego oraz o sposobach dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

Program profilaktyczny - Palenie uzależnia. Nie daj się!
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Program profilaktyczny pt. „Oswoić emocjonalne potwory”

06.04.2021

Od początku grudnia 2020 r. w szkołach z terenu Gminy Ostróda zrealizowany został  program profilaktyczny pt. „Oswoić emocjonalne potwory”. Uczestnikami programu byli uczniowie klas I-III. Podczas zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez pedagogów i psychologów szkolnych podjęto działania terapeutyczne mające na celu odnalezienie klucza do  emocjonalnego świata dziecka.

Program profilaktyczny pt. „Oswoić emocjonalne potwory”