obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

KAMPANIA NIE HEJTUJĘ, NIE OBRAŻAM

07.02.2020

Napisanie obraźliwego komentarza pod zdjęciem koleżanki z klasy, zaufanie nieznajomemu czy czyhające internetowe pokusy to jedne z wielu zagrożeń które mogą spotkać dzieci i młodzież korzystającą z internetu.  W 2019 r. w  dziewięciu placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda rozpoczęły się warsztaty profilaktyczne pt. ,,NIE HEJTUJĘ, NIE OBRAŻAM” podczas, których młodzież miała spotkania z psychologiem. Organizowane warsztaty miały na celu uświadomienie dzieci i młodzieży jak niebezpieczne w skutkach może być nieumiejętne poruszanie się po sieci. W ramach organizowanych warsztatów młodzież biorąca udział w warsztatach otrzymała białe koszulki  z napisem „Nie hejtuję, nie obrażam”, w organizowanych warsztatach udział wzięło 353 uczniów.

KAMPANIA NIE HEJTUJĘ, NIE OBRAŻAM
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Szkolenie dla sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

15.01.2020

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. w godzinach 14:00- 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda (401), ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

Szkolenie dla sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Rodzinne Ferie Zimowe

15.01.2020

Centrum Kultury w Ostródzie przy współpracy z Pełnomocnikiem  Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  organizuje Rodzinne Ferie Zimowe w dniach 19-26 stycznia 2020r w Amfiteatrze w Ostródzie. Motywem przewodnim ferii będzie w tym roku Rodzinny Konwent Fanów Star Wars. W programie ferii m.in. cykl warsztatów dla młodzieży oraz rodziców z dziećmi, wystawy, gry i turnieje, pokazy filmów, a także warsztaty profilaktyczne. Celem projektu jest popularyzowanie wśród dzieci i rodziców różnych form zajęć jako alternatywy spędzania wolnego czasu, motywowanie mieszkańców do twórczej aktywności, budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji rodzinnych oraz kształtowanie postaw aprobowanych społecznie bez użycia substancji psychoaktywnych. Przewidywane są również zajęcia o tematyce profilaktyki przeciwdziałania alkoholowi i narkotykom.  

Rodzinne Ferie Zimowe
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Konkurs plastyczny

26.11.2019

Wójt Gminy Ostróda wraz z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ogłasza konkurs plastyczny na komiks pn. „Nie hejtuję, nie obrażam” dla uczniów klas VI-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Ostróda. Konkurs plastyczny jest jednym z elementów działań zapoczątkowanych w szkołach na temat hejtu, w chwili obecnej w placówkach szkolnych trwają warsztaty pn. „Nie hejtuję, nie obrażam”. Kolejnym etapem jest organizowany konkurs, prelekcje dla rodziców, a także wspólne spotkanie podsumowujące powyższe działania.
Regulamin

Konkurs plastyczny
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Szkolenie

27.09.2019

W Gminie Ostróda odbyło się szkolenie pn.„Zastosowanie metody Dialogu Motywującego do pracy z klientem Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej”, mające na celu podniesienie skuteczności pracy specjalistów zaangażowanych w pracę głównie grup roboczych oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności osobom profesjonalnie zajmującym się działaniami organizacyjnymi, interwencyjno-pomocowymi oraz  profilaktycznymi, z zakresu pracy ze zjawiskiem przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” organizowane przez Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szkolni z placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, a także Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Szkolenie
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień

29.03.2019

W Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie odbyło się  szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów. Główne zagadnienia szkolenia: Narodowy Program Zdrowia (podstawowe założenia, cele operacyjne, zmiany dla KRPA wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, sprawozdawczość); Ochrona danych w KRPA (podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w gminach, stanowisko NIK i PARPA, ochrona danych osobowych w KRPA); Kierowanie na leczenie odwykowe (teoria a praktyka, najważniejsze przesłanki do podjęcia procedury, realizacja procedury w ocenie NIK); Rekomendacje PARPA 2019 (zmiany względem ustawy o zdrowiu publicznym, na co szczególnie warto wydatkować pieniądze, rekomendowane programy profilaktyczne oraz system rekomendacji) Kontrola punktów sprzedaży alkoholu|!

Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

UPRAWIANIE SPORTU MOŻE BYĆ SKUTECZNYM DZIAŁANIEM PROFILAKTYCZNYM

28.03.2019

W Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie odbyło się szkolenie organizowane przez Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień pt.: „UPRAWIANIE SPORTU MOŻE BYĆ SKUTECZNYM DZIAŁANIEM PROFILAKTYCZNYM". Szkoleniem zostali objęci wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego z placówek oświatowych z Gminy Ostróda, a także osoby zainteresowane. Główne cele szkolenia:

  • Refleksja nad definicjami profilaktyki : czynniki ryzyka, czynniki chroniące
  • Poznanie poziomów profilaktyki ( skupienie się nad profilaktyką uniwersalną)
  • Uwrażliwienie na skuteczne strategie profilaktyczne
  • zdobycie wiedzy dotyczącej radzenia sobie z emocjami przez sportowców
  • udoskonalenie umiejętności potrzebnych w profesjonalnej profilaktyce – poznanie konkretnych narzędzi do wykorzystania w pracy trenerskiej oraz podczas lekcji wychowania fizycznego.
UPRAWIANIE SPORTU MOŻE BYĆ SKUTECZNYM DZIAŁANIEM PROFILAKTYCZNYM
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Szkolenia dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

04.03.2019

Wójt Gminy Ostróda wraz z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zaprasza na szkolenia dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, podnoszące umiejętności  wychowawczo – profilaktyczne pn. „UPRAWIANIE SPORTU MOŻE BYĆ SKUTECZNYM DZIAŁANIEM PROFILAKTYCZNYM”

28 marca 2019r. godz. 1200 - 1600
Urząd Gminy Ostróda  pok. 401
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Szkolenia dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Zapraszamy na ferie zimowe

09.01.2019

Centrum Kultury w Ostródzie przy współpracy z Pełnomocnikiem  Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  organizuje Rodzinne Ferie Zimowe w dniach 21-27 stycznia 2019r w Amfiteatrze w Ostródzie. Motywem przewodnim ferii będą piraci i wszystko co z nimi związane. W programie ferii m.in. wystawa modeli żaglowców, cykl warsztatów dla młodzieży oraz rodziców z dziećmi, konkurs plastyczny i fotograficzny, gry, turnieje, pokazy filmów, a także warsztaty profilaktyczne. Celem projektu jest popularyzowanie wśród dzieci i rodziców różnych form zajęć jako alternatywy spędzania wolnego czasu, motywowanie mieszkańców do twórczej aktywności, budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji rodzinnych oraz kształtowanie postaw aprobowanych społecznie bez użycia substancji psychoaktywnych. Przewidywane są również zajęcia o tematyce profilaktyki przeciwdziałania alkoholowi i narkotykom.  Program współfinansowany z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2019 rok. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z ternu Gminy Ostróda.

Zapraszamy na ferie zimowe
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI!

18.12.2017

Gmina Ostróda po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, mającej na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku zażywania narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych. Adresatami kampanii byli uczniowie Szkół Podstawowych, jak również pedagodzy i rodzice.  W ramach wydarzenia zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Narkotyki to mnie nie kręci”, na który wpłynęło ok. 100 prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 grudnia br. podczas podsumowania kampanii w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.

NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI!