Wykazy dot. nieruchomości gminnych

obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 127 o powierzchni 0,0288 ha, położoną w obrębie Kątno, na działkę ewidencyjną nr 69/3 o powierzchni 0,0176 ha, położoną w obrębie Kątno.

31.05.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 127 o powierzchni 0,0288 ha, położoną w obrębie Kątno, na działkę ewidencyjną nr 69/3 o powierzchni 0,0176 ha, położoną w obrębie Kątno.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka ew. nr 401/5 o pow. 0,0080 ha, położoną w obrębie Idzbark.

31.05.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka ew. nr 401/5 o pow. 0,0080 ha, położoną w obrębie Idzbark.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położoną w obrębie Gierłoż.

31.05.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położoną w obrębie Gierłoż.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, lokal mieszkalny nr 2 w budynku oznaczonym numerem porządkowym 22 przy ulicy Dworcowej w miejscowości Samborowo.

12.05.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, lokal mieszkalny nr 2 w budynku oznaczonym numerem porządkowym 22 przy ulicy Dworcowej w miejscowości Samborowo.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położoną w obrębie Kątno.

11.05.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położoną w obrębie Kątno.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 144/92 o pow. 0,0122 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

28.04.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 144/92 o pow. 0,0122 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położoną w obrębie Rudno.

28.04.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położoną w obrębie Rudno.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 226/104 o powierzchni 0,0015 ha, położoną w obrębie Kajkowo, na działkę ewidencyjną nr 226/102 o powierzchni 0,0003 ha, położoną w obrębie Kajkowo.

26.04.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 226/104 o powierzchni 0,0015 ha, położoną w obrębie Kajkowo, na działkę ewidencyjną nr 226/102 o powierzchni 0,0003 ha, położoną w obrębie Kajkowo.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Warlity Wielkie, obręb Mała Ruś oznaczonej jako dz. ew. Nr 113/125: 1) pomieszczenie o pow. 75,58 m2, wydzielone z budynku w Warlitach Wielkich, obręb Mała Ruś 2) udział wynoszący 33/100 w gruncie działki ew. Nr 113/125, w miejscowości Warlity Wielkie, obręb Mała Ruś, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.

25.04.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Warlity Wielkie, obręb Mała Ruś oznaczonej jako dz. ew. Nr 113/125: 1) pomieszczenie o pow. 75,58 m2, wydzielone z budynku w Warlitach Wielkich, obręb Mała Ruś 2) udział wynoszący 33/100 w gruncie działki ew. Nr 113/125, w miejscowości Warlity Wielkie, obręb Mała Ruś, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 70/11, nr 71/8 i nr 71/11 o łącznej powierzchni 0,1118 ha, położone w obrębie Zwierzewo.

05.04.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 70/11, nr 71/8 i nr 71/11 o łącznej powierzchni 0,1118 ha, położone w obrębie Zwierzewo.