Wykazy dot. nieruchomości gminnych

obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 13/1 o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie Gierłoż.

05.01.2022
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 13/1 o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie Gierłoż.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, stanowiące własność Gminy Ostróda.

30.11.2021
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, stanowiące własność Gminy Ostróda.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 316 i nr 226/107, położone w obrębie Kajkowo, stanowiące łączną powierzchnię 0,0123 ha.

23.11.2021
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne nr 316 i nr 226/107, położone w obrębie Kajkowo, stanowiące łączną powierzchnię 0,0123 ha.
obrazek news
Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 41/1 o powierzchni 0,0253 ha, położoną w obrębie Reszki, na działki ewidencyjne położone w obrębie Reszki, nr 45/1 i nr 232/6, stanowiące łączną powierzchnię 0,0810 ha.

28.10.2021
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 41/1 o powierzchni 0,0253 ha, położoną w obrębie Reszki, na działki ewidencyjne położone w obrębie Reszki, nr 45/1 i nr 232/6, stanowiące łączną powierzchnię 0,0810 ha.