Przetargi dot. nieruchomości gminnych

obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Reszki, oznaczonej jako działka ewidencyjnej nr 55 o powierzchni 0,10 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

10.05.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Reszki, oznaczonej jako działka ewidencyjnej nr 55 o powierzchni 0,10 ha. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 114 o powierzchni 0,42 ha, położonej w obrębie Naprom. Przetarg odbędzie się dnia 2 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

27.04.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 114 o powierzchni 0,42 ha, położonej w obrębie Naprom. Przetarg odbędzie się dnia 2 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 712 i 432/64 o łącznej powierzchni 0,1218 ha, - 714 o powierzchni 0,1235 ha, - 716 i 432/66 o łącznej powierzchni 0,1139 ha, - 717 o powierzchni 0,1212 ha, - 718 o powierzchni 0,1208 ha, - 722 o powierzchni 0,1431 ha. Przetargi odbędą się dnia 11 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 712 i nr 432/64 o godzinie 9:00, - nr 714 o godzinie 10:00, - nr 716 i nr 432/66 o godzinie 11:00, - nr 717 o godzinie 12:00, - nr 718 o godzinie 13:00, - nr 722 o godzinie 14:00.

28.03.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 712 i 432/64 o łącznej powierzchni 0,1218 ha, - 714 o powierzchni 0,1235 ha, - 716 i 432/66 o łącznej powierzchni 0,1139 ha, - 717 o powierzchni 0,1212 ha, - 718 o powierzchni 0,1208 ha, - 722 o powierzchni 0,1431 ha. Przetargi odbędą się dnia 11 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 712 i nr 432/64 o godzinie 9:00, - nr 714 o godzinie 10:00, - nr 716 i nr 432/66 o godzinie 11:00, - nr 717 o godzinie 12:00, - nr 718 o godzinie 13:00, - nr 722 o godzinie 14:00.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 633 o powierzchni 0,04 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej, położonej w obrębie Samborowo. Przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

28.03.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 633 o powierzchni 0,04 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej, położonej w obrębie Samborowo. Przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. II Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

27.03.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. II Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

17.01.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

W dniu 26.01.2023 r. dodano informację o odwołaniu przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 369 o powierzchni 0,1733 ha, położonej w obrębie Tyrowo. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

17.01.2023
Nasz znak: RGP.6840.8.2022                                                       Ostróda, 26 stycznia 2023 r.
 
 
 
Informacja o odwołaniu przetargu
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) odwołuję I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ew. nr 369 o powierzchni 0,1933 ha, położonej w obrębie Tyrowo, ogłoszony dnia 17.01.2023 r. (ogłoszenie z 13.01.2023 r.).
 
Przetarg odwołuje się w związku z potrzebą realizacji zadań własnych gminy, to jest wykorzystanie działki na ewentualną infrastrukturę techniczną.
 
Informację niniejsza podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl  
W dniu 26.01.2023 r. dodano informację o odwołaniu przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 369 o powierzchni 0,1733 ha, położonej w obrębie Tyrowo. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 166/91 o powierzchni 0,0506 i nr 166/92 o powierzchni 0,1576 ha, położonych w obrębie Stare Jabłonki. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

17.01.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 166/91 o powierzchni 0,0506 i nr 166/92 o powierzchni 0,1576 ha, położonych w obrębie Stare Jabłonki. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 142/44 o powierzchni 0,2946 ha, położonej w obrębie Kajkowo. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

17.01.2023
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 142/44 o powierzchni 0,2946 ha, położonej w obrębie Kajkowo. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno. Część jawna przetargu odbędzie się dnia 5 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

29.11.2022
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno. Część jawna przetargu odbędzie się dnia 5 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.