Aktualności

obrazek news
Gmina

Transmisja LXXX Sesji Rady Gminy Ostróda

31.01.2024
 

Aktualny serwer transmisji sesji:

www.esesja.gminaostroda.pl

Transmisja LXXX Sesji Rady Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Senator RP Gustaw Marek Brzezin Zaszczycił Gminę Ostróda Swoją Obecnością: Rozmowy o Programie Inwestycji Strategicznych

29.01.2024
Dziś Gmina Ostróda miała niezwykłą przyjemność gościć w swoich progach szanowanego Senatora RP Gustawa Marka Brzezina. Spotkanie to było wyjątkową okazją do omówienia ważnych kwestii dotyczących rozwoju naszej społeczności.
Senator RP Gustaw Marek Brzezin Zaszczycił Gminę Ostróda Swoją Obecnością: Rozmowy o Programie Inwestycji Strategicznych
obrazek news
Gmina

Spotkanie Wójta Gminy Ostróda z LKS Tyrowo: Podsumowanie Roku 2023 i Aspiracje na Rok 2024

29.01.2024
Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć klub LKS Tyrowo, aby wspólnie podsumować osiągnięcia z minionego roku oraz przedstawić aspiracje i cele na rok 2024. Spotkanie to było doskonałą okazją do refleksji nad naszymi osiągnięciami, a także do planowania przyszłości. ????????
Spotkanie Wójta Gminy Ostróda z LKS Tyrowo: Podsumowanie Roku 2023 i Aspiracje na Rok 2024
obrazek news
Gmina

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 31 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 odbędzie się LXXX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024

24.01.2024
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 31 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 odbędzie się LXXX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024
obrazek news
Gmina

Kondolencje

19.01.2024
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Wacława Płotki, wieloletniego samorządowca i Radnego Gminy Ostróda w latach 1994-1998 oraz 2002-2006. Został On zapamiętany jako Człowiek oddany, zaangażowany i profesjonalny.
Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze kondolencje, łącząc się w żalu.
 
Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
Janusz Sadowski -Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Radni Rady Gminy Ostróda
Sołtysi Gminy Ostróda
Kondolencje
obrazek news
Gmina

Koncert Charytatywny

19.01.2024

Koncert Charytatywny
obrazek news
Gmina

Wybory Sołtysa Sołectwa Szafranki

19.01.2024
W nowopowstałym Sołectwie Szafranki odbyło się zebranie, podczas którego Mieszkańcy wyłonili swoich przedstawicieli, Sołtysa oraz Radę Sołecką. Pani Sołtys, Agnieszce Włodarczyk serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
Wybory Sołtysa Sołectwa Szafranki
obrazek news
Gmina

Podpisanie umów dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z naszymi lokalnymi klubami sportowymi.

18.01.2024

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przy obecności Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda Janusza Sadowskiego, podpisał dzisiaj umowy dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z naszymi lokalnymi klubami sportowymi. Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe, które otrzymały dotację na 2024 r.

Podpisanie umów dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z naszymi lokalnymi klubami sportowymi.
obrazek news
Gmina

Szkolenie z Podstaw Profesjonalnej Profilaktyki

17.01.2024

To wspaniała inicjatywa! Szkolenie z Podstaw Profesjonalnej Profilaktyki, które odbyło się wczoraj, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej pracy osób prowadzących zajęcia świetlicowe dla dzieci z terenu Gminy Ostróda. Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zorganizował to szkolenie, mające na celu podniesienie kompetencji instruktorów i opiekunów świetlic.

Szkolenie z Podstaw Profesjonalnej Profilaktyki
obrazek news
Gmina

Przeprowadzenie analizy dotyczącej funkcjonowania istniejących świetlic wiejskich

16.01.2024

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Ostróda Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda wraz z Z-cą Wójta Grzegorzem Kastrau, Skarbnikiem Gminy Anną Płecha oraz Dyrektor GCK-B Samborowo Martą Żebrek spotkał się z opiekunami świetlic wiejskich z naszej gminy. Celem tego spotkania było przeprowadzenie analizy dotyczącej funkcjonowania istniejących świetlic wiejskich, a także omówienie potencjalnych działań mających na celu ich usprawnienie.

Przeprowadzenie analizy dotyczącej funkcjonowania istniejących świetlic wiejskich