Aktualności

obrazek news
Gmina

Dofinansowanie z Samorządu Województwa

09.03.2023

W Gminie Ostróda realizowane będzie zadanie pn. „Profilaktyka i edukacja sterylizacji równa się ograniczeniom zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego związanych z niekontrolowanym rozmnażaniem się zwierząt na terenie Gminy Ostróda”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 45 500,00zł z czego dofinansowanie 29 400,00zł.

Dofinansowanie z Samorządu Województwa
obrazek news
Gmina

Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Ostróda

09.03.2023
Gmina Ostróda otrzymała od Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej środki finansowe na zorganizowanie wydarzeń mających na celu zorganizowanie wydarzeń mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Bezpośrednimi beneficjentkami środków i organizatorkami pikników rodzinnych pod hasłem: „Przeciwdziałanie przestępczości to kroku do bezpiecznej przyszłości” będą Koła Gospodyń Wiejskich.
 
Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

XX Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

09.03.2023

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku
w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. 
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden
z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. W  dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. 

Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji działających w środowisku wiejskim. 

Ważne terminy: 
21.04.2023 r. - upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
30.06.2023 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
10-28 lipca 2023 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

REGULAMIN KONKURSU

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!

Henryk Żuchowski

Dyrektor OR KRUS w Olsztynie

XX Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
obrazek news
Gmina

Akcja krwiodawstwa w Smykówku

08.03.2023
Apelujemy i zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do oddania krwi  w dniu 11 marca 2023 r. w godzinach 8:00 do 11:00 w miejscowości Smykówko (świetlica wiejska przy OSP Smykówko).

Liczymy na spontaniczą akcję i dobrą frekfencję.

Zaprasza Pani Irena Jara - Prezes OSP Smykówko, Prezes Koła PCK w Smykówku.

 
Akcja krwiodawstwa w Smykówku
obrazek news
Gmina

Dzień Kobiet

08.03.2023

                             Z okazji Dnia Kobiet serdeczne życzenia wszelkiej radości i pomyślności,
                                wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze, pozytywnego spoglądania
                                                 w przyszłość  oraz realizacji  wszelkich zamierzeń zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Dzień Kobiet
obrazek news
Gmina

Europejski Kongres Samorządów

07.03.2023
W Mikołajkach trwa Europejski Kongres Samorządów, podczas którego Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda uczestniczył w panelu: "Ochrona środowiska, gospodarka odpadami”.
 
Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, przedsiębiorców regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.
Europejski Kongres Samorządów
obrazek news
Gmina

Złote Gody mieszkańców Gminy

03.03.2023
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem dzisiejszej uroczystości, jaka odbyła się w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Państwo Elżbieta i Edward Miecznik z Samborowa zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.
Złote Gody mieszkańców Gminy
obrazek news
Gmina

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2023r w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Ostróda

02.03.2023
Zarządzenie Nr 26/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Ostróda
 
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) -  Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Ostróda. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wzór wniosku o płatność wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

 

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2023r w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Ostróda
obrazek news
Gmina

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

02.03.2023

Aktualizacja harmonogramu bezpłatnej wymiany wodomierzy głównych w ramach projektu "Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda".

Wymiana wodomierzy prowadzona jest na zlecenie Gminy Ostróda przez Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o..

Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 576 370 136.

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03.2023
Pamiętamy o bohaterach naszej trudnej historii.
 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe upamiętniające żołnierzy niepodległościowego podziemia, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Z tej okazji na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie oraz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Z-cą Wójta Gminy Ostróda Grzegorzem Kastrau uczestniczył w uroczystości poświęconej Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostródzie.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych