Aktualności

obrazek news
Gmina

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

26.06.2023

W sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie odbyła się LXIX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której Rada Gminy Ostróda udzieliła Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi jednogłośnie wotum zaufania, zatwierdziła sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2022 r. oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Rada Gminy Ostróda kolejny już czwarty raz rozpatrzyła Raport o stanie gminy Ostróda za 2022 r. również nie wnosząc uwag.

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Transmisja LXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda

26.06.2023
 
Aktualny serwer transmisji sesji:
Transmisja LXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu

23.06.2023

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Z-cą Wójta Gminy Ostróda Grzegorzem Kastrau został uhonorowany „Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu”. To ogromne wyróżnienie i dowód uznania za zaangażowanie w ochronę środowiska. 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu
obrazek news
Gmina

Fundusz Stypendialny - Równe Szanse

21.06.2023

Ruszyła kolejna edycja Funduszu Stypendialnego "Równe Szanse". Uczniowie szkół średnich oraz studenci mieszkający na terenie Gminy Ostróda mają możliwości ubiegania się o stypendium.

Fundusz Stypendialny - Równe Szanse
obrazek news
Gmina

Wizyta uczniów z SP Szyldak w Urzędzie Gminy Ostróda

21.06.2023

Uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Szyldaku w dniu 20 czerwca br. odwiedzili Urząd Gminy Ostróda, gdzie spotkali się z Wójtem Gminy Ostróda Bogusławem Fijasem, a także z Zastępcą Wójta Gminy Ostróda Grzegorzem Kastrauem. Celem spotkania był temat przedsięwzięć proekologicznych w naszej gminie. Rozmowa była uzupełnieniem realizowanego przez szkołę projektu "Klimat dla Młodych", którego inicjatorem jest UNICEF. Wizyta w urzędzie wzbogaciła wiedzę uczniów w zakresie kompetencji obywatelskich. Uczestnicy mieli okazję poznać, jakie zadania realizuje gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. Podczas pobytu w urzędzie uczniowie odwiedzili również biuro Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, gdzie zaczerpnęli wiedzę na temat tego skąd wywodzą się wszelkie kampanie i programy profilaktyczne realizowane na terenie Gminy Ostróda, a także czym zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Klasie przewodniczył wychowawca Pan Janusz Wieciński.

Wizyta uczniów z SP Szyldak w Urzędzie Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Europejskie Dni Archeologii EDA 2023 w gminie Ostróda

21.06.2023

W ramach EDA 2023 w Gminie Ostróda odbyły się warsztaty terenowe przy pradziejowym kurhanie w Kaczyńcu koło Pietrzwałdu „Od topografii mitycznej do tutejszości świata najbliższego”:  https://journees-archeologie.eu/c-2023/lg-en/poland/fiche-initiative/17240/Kurhan-w-Pietrzwa-dzie-Kaczy-cu-gm.-Ostroda

Europejskie Dni Archeologii EDA 2023 w gminie Ostróda
obrazek news
Gmina

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 26 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, odbędzie się LXIX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

19.06.2023
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 26 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, odbędzie się LXIX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
obrazek news
Gmina

Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

16.06.2023
Bezpłatna wymiana wodomierzy głównych w ramach projektu "Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda", która  prowadzona jest na zlecenie Gminy Ostróda przez Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o.. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 576 370 136.
Aktualizacja harmonogramu - Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z nowej aplikacji mobilnej Kiedy śmieci

15.06.2023
Aplikacja ta została stworzona z myślą o ułatwieniu mieszkańcom segregacji odpadów oraz usprawnieniu procesu ich odbioru. Docenią ją zwłaszcza mieszkańcy domów jednorodzinnych, ponieważ jest ona idealnym zastępstwem dla papierowych harmonogramów odbioru.
 
"Kiedy śmieci" to intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja, która umożliwia sprawdzenie terminów odbioru odpadów, przypomina o zbliżającym się terminie. Ponadto, aplikacja zawiera informacje na temat rodzajów odpadów oraz sposobu ich segregacji.
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z nowej aplikacji mobilnej Kiedy śmieci
obrazek news
Gmina

Aplikacja suszowa

14.06.2023
Szanowni Państwo,
 
w związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przypominamy, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.
 
Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.
 
Sporządzenie protokołu odbywa się wyłącznie przez aplikację, tzn. bez udziału komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządzeniem Wojewody.
 
Aplikacja suszowa