Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo

28.04.2023

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo" polegającego na wykonaniu jezdni z masy bitumicznej wraz z poboczami z przeznaczeniem pod ruch KR-2. Wykonawcą w/w zadania będzie PW "ZIEJA" Ryszard Zieja z Łomży. Wartość zadania wynosi 1.802.134,50 zł brutto z czego 50% to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo
obrazek news
Inwestycje gminne

Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu

17.03.2023

W Gminie Ostróda dokonano odbioru robót wykonanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pomp ciepła w  budynku świetlicy wiejskiej w Durągu”, polegające na demontażu i utylizacji starego pieca, zakupie i montażu czterech pomp ciepła typu powietrze – powietrze wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą prac montażowych była  firma  Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych - PRIM z  Ostródy. Realizacja zadania była możliwa  dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  w kwocie 20.000,00 zł.

Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu
obrazek news
Inwestycje gminne

Dofinansowanie na montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu

01.03.2023
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu. Całkowita wartość zadania wynosi 38.745,00 zł – z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 20.000,00 zł..
Dofinansowanie na montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu
obrazek news
Inwestycje gminne

Ekologia i bezpieczeństwo

19.01.2023

Ekologia, bezpieczeństwo i zmniejszanie kosztów eksploatacji na to stawia gmina Ostróda. Za działania w tym kierunku samorząd gminny został doceniony i nagrodzony. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odebrał certyfikat za rozpowszechnianie ekologicznych rozwiązań.

Ekologia i bezpieczeństwo
obrazek news
Inwestycje gminne

Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie

12.01.2023

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.  „Zmiana sposobu użytkowania i  rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda” z wykonawcą robót - firmą SIVA Bartosz Kostrzębski z Morąga oraz z  pełniącą kompleksowy nadzór inwestorski z ramienia Gminy Ostróda firmą Ewa Ziembolewska. Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego. Całkowita wartość zadania wynosi 4 175 200,00zł, w tym prawie 4 miliony pochodzą z Funduszu Dopłat BGK.

Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie

29.11.2022

W Gminie Ostróda dokonano odbioru robót wykonanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie”, polegające na demontażu i utylizacji starego pieca, zakupie i montażu czterech pomp ciepła typu powietrze – powietrze wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą prac montażowych była  firma  Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych - PRIM z  Ostródy. Realizacja zadania była możliwa  dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie  w kwocie 19.000,00 zł.

Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w m. Lichtajny

28.10.2022

Ukończono zadanie pn. "Remont drogi w m. Lichtajny - dz. nr 80/106". Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej oraz chodnika. Koszt zadania wyniósł 130.668,00zł brutto. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane As-Dróg Sp. z o.o. z Olsztyna.

Remont drogi w m. Lichtajny
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowy system automatycznego nawadniania na gminnym boisku w Smykówku

27.10.2022

Na gminnym boisku sportowym w Smykówku zainstalowano nowoczesny system automatycznego nawadniania. Nowy system z pewnością pomoże w okresie letnim utrzymać piękną zieloną murawę, a także wpłynie na bardziej ekonomiczne zużycie wody. Zadanie zostało dofinansowane ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2022 r.” ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Wykonawcą robót była firma FHU "Jutrzenka" z Lubichowa, koszt inwestycji wyniósł 60 000 zł.

Nowy system automatycznego nawadniania na gminnym boisku w Smykówku
obrazek news
Inwestycje gminne

Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

25.10.2022
Dokonano odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie”. Zakres robót obejmował demontaż i utylizację starego pieca, montaż wkładu kominowego , zakup i montaż nowego pieca C.O. wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą w/w prac była firma : Przedsiębiorstwo „Technomłyn” SP.J. z Ostródy. Łączna wartość zadania – 59.040,00zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wynosi 30.000,00zł.
Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie - opracowanie dokumentacji

17.10.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda” wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 36/22 w Kajkowie obejmować będzie budynek dydaktyczny, pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem, boisko wielofunkcyjne, obiekty towarzyszące i zagospodarowanie terenu. Wartość zadania wynosi 148.830,00zł.

Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie - opracowanie dokumentacji