Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie

29.11.2022

W Gminie Ostróda dokonano odbioru robót wykonanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie”, polegające na demontażu i utylizacji starego pieca, zakupie i montażu czterech pomp ciepła typu powietrze – powietrze wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą prac montażowych była  firma  Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych - PRIM z  Ostródy. Realizacja zadania była możliwa  dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie  w kwocie 19.000,00 zł.

Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w m. Lichtajny

28.10.2022

Ukończono zadanie pn. "Remont drogi w m. Lichtajny - dz. nr 80/106". Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej oraz chodnika. Koszt zadania wyniósł 130.668,00zł brutto. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane As-Dróg Sp. z o.o. z Olsztyna.

Remont drogi w m. Lichtajny
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowy system automatycznego nawadniania na gminnym boisku w Smykówku

27.10.2022

Na gminnym boisku sportowym w Smykówku zainstalowano nowoczesny system automatycznego nawadniania. Nowy system z pewnością pomoże w okresie letnim utrzymać piękną zieloną murawę, a także wpłynie na bardziej ekonomiczne zużycie wody. Zadanie zostało dofinansowane ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2022 r.” ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Wykonawcą robót była firma FHU "Jutrzenka" z Lubichowa, koszt inwestycji wyniósł 60 000 zł.

Nowy system automatycznego nawadniania na gminnym boisku w Smykówku
obrazek news
Inwestycje gminne

Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

25.10.2022
Dokonano odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie”. Zakres robót obejmował demontaż i utylizację starego pieca, montaż wkładu kominowego , zakup i montaż nowego pieca C.O. wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą w/w prac była firma : Przedsiębiorstwo „Technomłyn” SP.J. z Ostródy. Łączna wartość zadania – 59.040,00zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wynosi 30.000,00zł.
Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie - opracowanie dokumentacji

17.10.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda” wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 36/22 w Kajkowie obejmować będzie budynek dydaktyczny, pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem, boisko wielofunkcyjne, obiekty towarzyszące i zagospodarowanie terenu. Wartość zadania wynosi 148.830,00zł.

Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie - opracowanie dokumentacji
obrazek news
Inwestycje gminne

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach

29.09.2022

Dokonano odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach”. Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami, wyłazem dachowym, instalacją odgromową, otynkowanie i pomalowanie pomieszczeń piwnicy, wymianę drzwi zewnętrznych, uzupełnienie chodnika i ogrodzenia przy świetlicy.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach
obrazek news
Inwestycje gminne

Poprawa Infrastuktury drogowej

28.09.2022

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zamontowano progi zwalniające na drogach gminnych w miejscowościach Nowe Siedlisko i Lubajny.

Poprawa Infrastuktury drogowej
obrazek news
Inwestycje gminne

Mikroretencja wód w miejscowości Reszki

23.09.2022

W ramach KONKURSU „NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” w 2022 r. Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Mikroretencja wód w miejscowości Reszki".

Mikroretencja wód w miejscowości Reszki
obrazek news
Inwestycje gminne

Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach

15.09.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda” i przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę z firmą EKOINBUD Spółka  z o.o. z Gdańska. W ramach zadania planuje się modernizację istniejącego budynku przedszkola (wraz z   wymianą instalacji) oraz  dobudowę do niego nowej modułowej części przedszkola.

Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach
obrazek news
Inwestycje gminne

W Durągu trwają prace budowlane w ramach realizacji ogromnej, 10-milionowej inwestycji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg”.

14.09.2022

Właśnie zakończono pierwszy etap budowy. Wybudowana sieć umożliwi mieszkańcom Durąga odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Samborowie oraz spowoduje likwidację starych, nierzadko będących w złym stanie technicznym szamb, co poprawi stan środowiska naturalnego w naszej gminie, szczególnie wód rzeki Dylewki. W ramach zadania zaplanowano także połączenie wodociągowe Durąga z Kraplewem co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Następnym etapem realizacji inwestycji będzie budowa drogi gminnej, co w znacznym stopniu zwiększy komfort zamieszkania na terenie miejscowości.

W Durągu trwają prace budowlane w ramach realizacji ogromnej, 10-milionowej inwestycji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg”.