Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Dofinansowanie z KOWR na remont drogi w m. Lichtajny

29.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie Grzegorz Kierozalski podpisali umowę o bezzwrotnej pomocy finansowej na remont drogi w m. Lichtajny. Szacunkowy koszt zadania wynosi 130.907,50 zl brutto. W roku 2022 w ramach dofinansowania z KOWR wykonano również remonty dróg w m. Grabin i Szafranki na łączną kwotę 248.128,50 zl brutto.

Dofinansowanie z KOWR na remont drogi w m. Lichtajny
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

26.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ”.  Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlanym ,,Przem-Gri” Sp. z o.o. w Olsztynie, które zostało wyłonione zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy. Wartość zadania wynosi 1 651 061,14 zł.

Budowa infrastruktury komunalnej
obrazek news
Inwestycje gminne

Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie

24.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  umowę na dofinansowanie  zadania pn: „Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż dwóch zewnętrznych pomp ciepła w celu wyeliminowania ogrzewania na paliwo stałe. Łączna wartość zadania – 20.000,00zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wynosi 17.000,00zł.

Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa drogi gminnej Reszki - Reszki Kolonia

24.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia (etap III)". Wykonano około 480 mb jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej i szerokości 4,5 mb. Koszt zadania wyniósł 155.000,00zł. z czego 75.000,00zł. to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawcą robót była firma As-Drog sp. z o.o. z Olsztyna.

Przebudowa drogi gminnej Reszki - Reszki Kolonia
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

08.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 na działce nr 7/32 obecnie działka nr 7/35 obręb Górka z utworów czwartorzędowych dla potrzeb budowy Stacji Uzdatniania Wody”. Wykonawcą w/w zadania będzie STUDBUD Zakład Studniarski Łukasz Gąsior. Wartość zadania wynosi 336.528,00 zł brutto. W/w firma została wyłoniona zgodnie z ustawą PZP / tryb podstawowy/.

Budowa infrastruktury komunalnej
obrazek news
Inwestycje gminne

Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Ostróda

28.07.2022
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z wykonawcą na kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Ostróda. W ramach realizacji umowy na terenie gminy zostaną wymienione oprawy oświetleniowe na oprawy LED wraz z osprzętem oraz słupy oświetleniowe. Wykonawcą zadania jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o..
Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej w Durągu

15.04.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg” na łączną kwotę brutto : 9.635.999,99 zł z terminem realizacji do 14 grudnia 2023 roku. Realizacja inwestycji tak ważnej dla gminy Ostróda możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z  Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w kwocie 7.719.000,00 zł. W podpisaniu umowy obecna była Senator RP Bogusława Orzechowska.

Budowa infrastruktury komunalnej w Durągu
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont chodnika w miejscowości Kraplewo

15.04.2022

Gmina Ostróda we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie wykonała remont chodnika w m. Kraplewo. Koszt zadania wyniósł 25 000,00zł, z czego 18 000,00zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Kraplewo. Wykonawcą robót była firma Usługi Brukarskie i Ogólnobudowlane Mariusz Wasiak.

Remont chodnika w miejscowości Kraplewo
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont ulicy Króla w miejscowości Idzbark

01.04.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zdania pn. "Remont ulicy Króla w m. Idzbark". Zadanie objęło swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Koszt zadania wyniósł 77.625,00 zł brutto z czego 20.000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Idzbark. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-budowlane i Ogólnobudowlane Jan Wasiak z Lipowca.

Remont ulicy Króla w miejscowości Idzbark
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe wiaty przystankowe

29.03.2022

Gmina Ostróda zakupiła nowe wiaty autobusowe do miejscowości Ryńskie oraz Naprom. Cześć środków pochodziła z funduszu sołeckiego Sołectwa Naprom.

Nowe wiaty przystankowe