Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Ostróda

28.07.2022
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z wykonawcą na kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Ostróda. W ramach realizacji umowy na terenie gminy zostaną wymienione oprawy oświetleniowe na oprawy LED wraz z osprzętem oraz słupy oświetleniowe. Wykonawcą zadania jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o..
Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej w Durągu

15.04.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg” na łączną kwotę brutto : 9.635.999,99 zł z terminem realizacji do 14 grudnia 2023 roku. Realizacja inwestycji tak ważnej dla gminy Ostróda możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z  Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w kwocie 7.719.000,00 zł. W podpisaniu umowy obecna była Senator RP Bogusława Orzechowska.

Budowa infrastruktury komunalnej w Durągu
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont chodnika w miejscowości Kraplewo

15.04.2022

Gmina Ostróda we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie wykonała remont chodnika w m. Kraplewo. Koszt zadania wyniósł 25 000,00zł, z czego 18 000,00zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Kraplewo. Wykonawcą robót była firma Usługi Brukarskie i Ogólnobudowlane Mariusz Wasiak.

Remont chodnika w miejscowości Kraplewo
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont ulicy Króla w miejscowości Idzbark

01.04.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zdania pn. "Remont ulicy Króla w m. Idzbark". Zadanie objęło swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Koszt zadania wyniósł 77.625,00 zł brutto z czego 20.000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Idzbark. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-budowlane i Ogólnobudowlane Jan Wasiak z Lipowca.

Remont ulicy Króla w miejscowości Idzbark
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe wiaty przystankowe

29.03.2022

Gmina Ostróda zakupiła nowe wiaty autobusowe do miejscowości Ryńskie oraz Naprom. Cześć środków pochodziła z funduszu sołeckiego Sołectwa Naprom.

Nowe wiaty przystankowe
obrazek news
Inwestycje gminne

Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku

16.03.2022

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku została dzisiaj uroczyście otwarta. Zrealizowane zostało marzenie mieszkańców, uczniów, nauczycieli i rodziców. Nowa sala wraz z całym zapleczem sportowym pozwoli wychowankom szkoły i mieszkańcom gminy Ostróda rozwijać pasje i sięgać w duchu zdrowej rywalizacji po sportowe trofea.

Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku
obrazek news
Inwestycje gminne

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022

17.02.2022

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Gmina Ostróda w ramach wsparcia rządowego otrzyma dofinansowanie na następujące inwestycje w ramach poprawy infrastruktury drogowej:
- Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N - ul. Leśna w m. Samborowo - 1,321 km – termin realizacji: 01.06.2022-30.09.2023 – wartość zadania: 2 868 505,00 zł z czego 50 % - 1 434 252,50 zł (wkład własny)
- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno - 2,276 km - termin realizacji: 01.06.2022-30.11.2023 – wartość zadania: 5 361 396,00 zł z czego 50 % - 2 680 698,00 zł (wkład własny)

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd

03.01.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd”. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony zgodnie z ustawą Pzp - Eversport Sp. z o.o. z Warszawy za łączną kwotę brutto 2 157 080,34 zł. Zadanie, w kwocie 846 700,00 zł dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa drogi gminnej Reszki -Reszki Kolonia

26.11.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia (etap II)". Zakres prac objął wykonanie 400mb nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 4,5 m wraz z poboczami. Jest to kolejny etap przebudowy drogi gminnej nr 153089N. W roku 2020 wykonano 500mb nawierzchni. Na rok 2022 planowane są kolejne prace. Koszt zadania wyniósł 134 045,40 zł brutto. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane AS-DROG Sp. z o.o. z Olsztyna.

Przebudowa drogi gminnej Reszki -Reszki Kolonia
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe wiaty przystankowe

19.11.2021

Gmina Ostróda zakupiła nowe wiaty przystankowe,które ustawiono w miejscowościach Górka i Wyżnice. Wykonano również utwardzone perony z kostki betonowej.

Nowe wiaty przystankowe