Inwestycje gminne

obrazek news
Inwestycje gminne

Remont ulicy Króla w miejscowości Idzbark

01.04.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zdania pn. "Remont ulicy Króla w m. Idzbark". Zadanie objęło swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Koszt zadania wyniósł 77.625,00 zł brutto z czego 20.000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Idzbark. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-budowlane i Ogólnobudowlane Jan Wasiak z Lipowca.

Remont ulicy Króla w miejscowości Idzbark
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe wiaty przystankowe

29.03.2022

Gmina Ostróda zakupiła nowe wiaty autobusowe do miejscowości Ryńskie oraz Naprom. Cześć środków pochodziła z funduszu sołeckiego Sołectwa Naprom.

Nowe wiaty przystankowe
obrazek news
Inwestycje gminne

Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku

16.03.2022

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku została dzisiaj uroczyście otwarta. Zrealizowane zostało marzenie mieszkańców, uczniów, nauczycieli i rodziców. Nowa sala wraz z całym zapleczem sportowym pozwoli wychowankom szkoły i mieszkańcom gminy Ostróda rozwijać pasje i sięgać w duchu zdrowej rywalizacji po sportowe trofea.

Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku
obrazek news
Inwestycje gminne

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022

17.02.2022

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Gmina Ostróda w ramach wsparcia rządowego otrzyma dofinansowanie na następujące inwestycje w ramach poprawy infrastruktury drogowej:
- Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N - ul. Leśna w m. Samborowo - 1,321 km – termin realizacji: 01.06.2022-30.09.2023 – wartość zadania: 2 868 505,00 zł z czego 50 % - 1 434 252,50 zł (wkład własny)
- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno - 2,276 km - termin realizacji: 01.06.2022-30.11.2023 – wartość zadania: 5 361 396,00 zł z czego 50 % - 2 680 698,00 zł (wkład własny)

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022
obrazek news
Inwestycje gminne

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd

03.01.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd”. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony zgodnie z ustawą Pzp - Eversport Sp. z o.o. z Warszawy za łączną kwotę brutto 2 157 080,34 zł. Zadanie, w kwocie 846 700,00 zł dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa drogi gminnej Reszki -Reszki Kolonia

26.11.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia (etap II)". Zakres prac objął wykonanie 400mb nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 4,5 m wraz z poboczami. Jest to kolejny etap przebudowy drogi gminnej nr 153089N. W roku 2020 wykonano 500mb nawierzchni. Na rok 2022 planowane są kolejne prace. Koszt zadania wyniósł 134 045,40 zł brutto. Wykonawcą robót była firma Usługi Drogowo-Budowlane AS-DROG Sp. z o.o. z Olsztyna.

Przebudowa drogi gminnej Reszki -Reszki Kolonia
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe wiaty przystankowe

19.11.2021

Gmina Ostróda zakupiła nowe wiaty przystankowe,które ustawiono w miejscowościach Górka i Wyżnice. Wykonano również utwardzone perony z kostki betonowej.

Nowe wiaty przystankowe
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Rudno

10.11.2021
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi w miejscowości Rudno". Inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni drogi oraz chodnika. Wyremontowano istniejącą nawierzchnię jezdni o szerokości od 5 do 6 mb z masy bitumicznej i dostosowano pod ruch KR-2 i KR-3. Długość wyremontowanego odcinka jezdni to ok. 590 mb. Chodnik został wykonany z kostki betonowej. Przedmiotowa droga jest niezwykle ważna nie tylko dla Gminy Ostróda i jej mieszkańców, ale również dla całego regionu, gdyż stanowi główną drogę dojazdową do składowiska odpadów. Jej remont przyczyni się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt zadania wyniósł 716 456,89 zł ,z czego 327.936,44 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Górki.
Remont drogi w miejscowości Rudno
obrazek news
Inwestycje gminne

Dofinansowanie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej

25.10.2021

Gmina Ostróda otrzymała 7 714 000,00zł dofinansowania na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Rudno

17.06.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na wykonanie zadania pn. "Remont drogi w miejscowości Rudno". Inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni drogi oraz chodnika w miejscowości Rudno. Planuje się wyremontowanie istniejącej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej z przeznaczeniem pod ruch KR-2 i KR-3. Przedmiotowa droga jest niezwykle ważna nie tylko dla Gminy Ostróda i jej mieszkańców, ale również dla całego regionu, gdyż stanowi główną drogę dojazdową do ZUOK Rudno Sp. z o.o.. Jej remont przyczyni się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wykonawcą robót będzie Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Łomży oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja z Ostródy. Wartość zadania wynosi 643 904,88 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi w miejscowości Rudno