obrazek news
OSP

ewekuacja budynku Urzędu Gminy Ostróda

07.07.2011

W dniu 30 czerwca br. miała miejsce ewakuacja budynku Urzędu Gminy Ostróda w związku z przeprowadzonym ćwiczeniem PPOŻ w zakresie doskonalenia procedur na wypadek pożaru. Ewakuacja pracowników Urzędu przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki ratowniczo-gaśnicze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i OSP Ornowo.

ewekuacja budynku Urzędu Gminy Ostróda
obrazek news
OSP

Złoty Znak Związku OSP RP dla Wójta Gminy Ostróda

03.06.2011

Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Dniu Św. Floriana Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin został odznaczony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Złotym Znakiem Związku.

Złoty Znak Związku OSP RP dla Wójta Gminy Ostróda
obrazek news
OSP

Gminny dzień strażaka

03.06.2011

29 maja br. przy sprzyjającej pogodzie w Starych Jabłonkach obchodzono Gminny Dzień Strażaka. Strażacy Ochotnicy z miasta i gminy Ostróda uroczystości rozpoczęli mszą świętą w Kościele Parafialnym pod Wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Po mszy świętej kolumna składająca się z pocztów sztandarowych jednostek OSP Reszki, Turznica, Pietrzwałd, Brzydowo, zaproszonych gości, strażaków ochotników z wszystkich jednostek OSP na czele z orkiestrą Dętą OSP Turznica przemaszerowała na boisko sportowe, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Gminny dzień strażaka
obrazek news
OSP

"SUPERSTRAŻAK REGIONU"

04.05.2011

Zakończył się Plebiscyt Gazety Olsztyńskiej pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka. Konkurs obejmował 3 kategorie. Czytelnicy wybierali: najpopularniejszego strażaka powiatu, najpopularniejszego strażaka regionu oraz najpopularniejszą jednostkę OSP na Warmii i Mazurach. Tytuł Superstrażaka Regionu otrzymała Druhna Anna Makrocka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie.

"SUPERSTRAŻAK REGIONU"
obrazek news
OSP

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych

09.03.2011

5 marca 2011 roku zakończyły się  zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ostróda. Przypomnijmy, że zebrania OSP na terenie Gminy Ostróda, rozpoczęły się w dniu 22 stycznia br. w Glaznotach. Podczas zebrań, ustępujące zarządy przedstawiały sprawozdania z pięcioletniej kadencji 2006-2010 oraz wybrane zostały nowe zarządy, komisje rewizyjne oraz delegaci na zjazd Miejsko-Gminny. Jednocześnie uchwalane były plany działalności na lata następne.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych
obrazek news
OSP

„Wykwalifikowany strażak – bezpieczna gmina”

27.12.2010

„Wykwalifikowany strażak – bezpieczna gmina” to tytuł projektu, który realizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Ornowie. Środki pozyskano w ramach działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Wykwalifikowany strażak – bezpieczna gmina”
obrazek news
OSP

Koncetracja Gminna

19.10.201015 października 2010 roku na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie odbyły się ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Ostróda. W ćwiczeniach udział wzięły wszystkie jednostki OSP.Koncetracja Gminna
obrazek news
OSP

V Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Ostróda

12.10.2010

W Kaczorach na terenie Klubu Strzeleckiego GARDA  9 października 2010r. odbyły się  już V Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Ostróda w kategorii Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i VIP - przedstawicieli firm, współpracujących z Gminą Ostróda.


V Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Ostróda
obrazek news
OSP

festyn strażacki „OSP nasz drugi dom”

17.09.2010

Doceniając zaangażowanie i wkład Ochotniczych Straży Pożarnych w działalność na rzecz pomocy potrzebującym oraz aktywne włączanie sie w prace na rzecz społeczności lokalnej Gmina Ostróda zorganizowała festyn strażacki „OSP nasz drugi dom”, który odbył sie 4 września 2010 roku w Brzydowie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania Leader.

festyn strażacki „OSP nasz drugi dom”
obrazek news
OSP

Zaproszenie na Festyn Strażacki

24.08.2010

Zaproszenie na Festyn Strażacki