obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2024

11.08.2023

Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2024. Termin zgłaszania propozycji upływa 8 września 2023 r.
 

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2024 roku.

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2024
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda

14.06.2023

Zgodnie z art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, przedkłada się do konsultacji projekt:

  • uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda
Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu

28.10.2022
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

21.10.2022

Uprzejmie informujemy, iż realizując art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) trwają prace związane z opracowaniem:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2023

19.08.2022

Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2023. Termin zgłaszania propozycji upływa 9 września 2022 r.


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2023 roku.

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2023
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów

15.11.2021
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  • Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2026
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

04.11.2021

Uprzejmie informujemy, iż realizując art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) trwają prace związane z opracowaniem:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  • Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2026
Konsultacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2022

05.08.2021
Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2022. Termin zgłaszania propozycji upływa 26 sierpnia 2021 r.
Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2022
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

20.11.2020

W związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda” informujemy, iż Urząd Gminy Ostróda uruchamia system informatyczny witkac.pl, który jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i samorządów oraz innych podmiotów, współpracujących finansowo.

System ten ma za zadanie ułatwić i zautomatyzować procedury związane z realizacją otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne na terenie Gminy Ostróda.

W związku z powyższym, aby ułatwić prawidłowe wdrożenie systemu niezbędnego do elektronicznej obsługi dokumentacji wytwarzanej w ramach działalności NGO, niezbędnym jest, aby przedstawiciele Organizacji Pozarządowych przeszli zdalny (on-line) proces szkoleniowy.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

19.11.2020

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".