obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

1% Twojego podatku dla organizacji pozarządowej z Twojego regionu.

04.03.2016

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla naszych rodzimych organizacji. Poniżej w linku wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Ostródzkiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015:

1% Twojego podatku dla organizacji pozarządowej z Twojego regionu.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Obowiązek stowarzyszeń - złożenie sprawozdania finansowego do 31 marca.

04.03.2016

Przypominamy, że na koniec każdego roku obrotowego tj. do dnia 31 marca, każda organizacja pozarządowa ma obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie składa się z trzech części: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Obowiązek stowarzyszeń - złożenie sprawozdania finansowego do 31 marca.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

20.11.2015

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

05.11.2015

Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

02.12.2014

Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2015r.

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2013

27.04.2014

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Samorząd Gminy Ostróda przedkłada do publicznej wiadomości Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2013
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

15.11.2013

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

04.11.2013

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2014r.

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

06.05.2013

Samorząd Gminy Ostróda wraz z Lokalną Grupą Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Szkolenie organizowane jest w związku z ogłoszonymi przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania naborami wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z POZYSKIWANIA ŚRODKÓW