obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2013

27.04.2014

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Samorząd Gminy Ostróda przedkłada do publicznej wiadomości Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2013
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

15.11.2013

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

04.11.2013

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2014r.

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

06.05.2013

Samorząd Gminy Ostróda wraz z Lokalną Grupą Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” zapraszają na bezpłatne szkolenie na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Szkolenie organizowane jest w związku z ogłoszonymi przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania naborami wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2012

29.04.2013

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Samorząd Gminy Ostróda przedkłada do publicznej wiadomości Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Ostróda z NGO w roku 2012
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

KONKURS "ESTETYCZNA WIEŚ 2013" OGŁOSZONY

02.04.2013

Samorząd Gminy Ostróda ogłosił kolejną, bo już XIII edycję konkursu "Estetyczna Wieś 2013".

Konkurs ma zachęcić mieszkańców wsi do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu obiektów wiejskich na terenie Gminy Ostróda, racjonalną gospodarką odpadami a także ochronę wód, gleby i powietrza.

KONKURS "ESTETYCZNA WIEŚ 2013" OGŁOSZONY
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PODPISANE

17.01.2013

15 stycznia 2013r. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na realizację zadań publicznych z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej oraz sportów walk Wschodu - karate i judo. Podpisano 11 umów o dofinansowanie realizację zadań publicznych na łączną kwotę 180.500 zł

UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PODPISANE
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

10.12.2012

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na szkolenia z zakresu zlecania, realizacji oraz rozliczania zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej

21.11.2012

Sz. Państwo!
Zwracam się z ogromną prośbą o wsparcie „artystyczne” - wykonanie przez uczniów kilku ozdób choinkowych, świątecznych, które zostaną przeznaczone na kiermasz i pomoc dzieciom najuboższym. Jeżeli zechcecie Państwo spełnić tę prośbę, to proszę (w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej), o przekazanie ozdób do 5 grudnia 2012r. do naszej siedziby przy ul. Sportowa 1.

Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

21.11.2012

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH