obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

26.09.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.), informujemy, że w dniu 22 września 2023r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie na realizację zadania publicznego pn.: ,,Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

20.09.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.), informujemy, że w dniu 19 września 2023r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie na realizację zadania publicznego pn.: ,,Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

19.09.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.), informujemy, że w dniu 15 września 2023r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Napromie na realizację zadania publicznego pn.: ,,Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 r.

20.04.2023

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 t.j.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 marca 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

28.03.2023

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) w związku z uchwałą Nr LVI/444/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 r.

30.12.2022

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 06 grudnia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych:

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

06.12.2022
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LVI/444/2022
Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:
Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

05.10.2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.), informujemy, że w dniu 5 października 2022r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „PUMA” na realizację zadania publicznego pn.: ,,Popularyzacja wioślarstwa w środowisku wiejskim”  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

29.09.2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.), informujemy, że w dniu 28 września 2022 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego Góra Idzbark na realizację zadania publicznego pn.: ,,Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

08.09.2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.), informujemy, że w dniu 08 września 2022 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych do działań ratowniczych” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO