obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

08.09.2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.), informujemy, że w dniu 08 września 2022 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych do działań ratowniczych” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 r.

23.05.2022

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 29 kwietnia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Informacja dotycząca oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

18.05.2022

W związku z informacją przedłożoną przez Stowarzyszenie „Teraz MY” w Starych Jabłonkach w sprawie nieprzyznania dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie na realizację zadania pn.: Seminarium „Rozwój sieci KGW województwa warmińsko-mazurskiego”, oferta złożona w dniu 06 maja 2022 r. na dofinansowanie przedmiotowego zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie została objęta dofinansowaniem, a zaplanowane w budżecie gminy na cel środki finansowe w wysokości 6.137,00zł pozostają nierozdysponowane.

Informacja dotycząca oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

11.05.2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 06 maja 2022 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Teraz MY w Starych Jabłonkach na realizację zadania publicznego pn.: Seminarium „Rozwój sieci KGW województwa warmińsko-mazurskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

29.04.2022

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

01.03.2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 01 marca 2022 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Jabłonkach na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych do działań ratowniczych” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 r.

09.02.2022

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 17 stycznia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych:

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026

21.01.2022

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2022-2026 pn.: Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

17.01.2022
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026

03.01.2022

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda w dniu 10 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2022-2026