obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

06.02.2013

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OTWARTY KONKURS OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2013

23.01.2013

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

OTWARTY KONKURS OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2013
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

18.01.2013

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 16 stycznia 2013r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Wzgórz Dylewskich na realizację zadania publicznego pt. „Wytyczanie i utrzymywanie narciarskich tras biegowych na terenie Gminy Wiejskiej Ostróda - Wzgórza Dylewskie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013

10.01.2013

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2013

10.01.2013

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 143/12 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2013r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2013
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013

04.12.2012

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

14.08.2012

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informuję, że w dniu 7 sierpnia 2012r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Foto „Ola” na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie do sezonu halowego dziewcząt i chłopców z Gminy Wiejskiej Ostróda” w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOZLIWOŚĆI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

27.06.2012

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informuję, że w dniu 25 czerwca 2012r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kormoran” Brzydowo na realizację zadania publicznego pt. „Obóz piłkarski - 1/2 finału Mistrzostw Polski w Kluczborku, Mistrza województwa dziewcząt U-10” w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOZLIWOŚĆI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Rozstrzygnięcie Otwartego onkursu Ofert na rok 2012

13.01.2012

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 138/11 Wójta Gminy Ostróda  na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2012r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

Rozstrzygnięcie Otwartego onkursu Ofert na rok 2012
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012

02.12.2011

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012