obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOZLIWOŚĆI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

27.06.2012

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informuję, że w dniu 25 czerwca 2012r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kormoran” Brzydowo na realizację zadania publicznego pt. „Obóz piłkarski - 1/2 finału Mistrzostw Polski w Kluczborku, Mistrza województwa dziewcząt U-10” w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOZLIWOŚĆI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Rozstrzygnięcie Otwartego onkursu Ofert na rok 2012

13.01.2012

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 138/11 Wójta Gminy Ostróda  na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2012r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

Rozstrzygnięcie Otwartego onkursu Ofert na rok 2012
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012

02.12.2011

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Konkurs na realizację zadań publicznych kwiecień 2011

22.04.2011

Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych. Więcej informacji w niniejszym artykule.

Konkurs na realizację zadań publicznych kwiecień 2011
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Konkurs na realizację zadań publicznych marzec 2011

09.03.2011

Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych. Więcej informacji w niniejszym artykule.

Konkurs na realizację zadań publicznych marzec 2011
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Konkurs rozstrzygnięty. Ogloszenie na realizacjię zadań publicznych

06.04.2010

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010r.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniach w dniach 11 i 18 maja 2010r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.) i dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji, wyboru następujących ofert w skali punktowej (max. 100 pkt, min. próg dofinansowania 65 pkt.):

Konkurs rozstrzygnięty. Ogloszenie na realizacjię zadań publicznych
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie

11.12.2008

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 16 stycznia 2009r. (piątek) godz. 10.00 - 15.00

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych adresowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości NGOs oraz rozliczaniem dotacji ze środków publicznych. Prezentuje podstawowe wiadomości przydatne w codziennej pracy księgowego fundacji lub stowarzyszenia. Warsztatowo - konwersatoryjna forma zajęć pozwala na udzielanie na bieżąco odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, tak by w jak najbardziej efektywny sposób mogli zapoznać się z zagadnieniem.

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie

11.12.2008

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Jak założyć i dobrze kierować organizacją pozarządową” 9 stycznia 2009r. (piątek) godz. 10.00 - 16.00

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych ram działalności organizacji pozarządowych - powołanie organizacji, potrzebna dokumentacja, możliwości współpracy z samorządem lokalnym, księgowość oraz finansowanie działalności organizacji pozarządowych. Warsztaty skierowane są do osób/grup inicjatywnych, które planują założyć stowarzyszenie a także przedstawicieli organizacji, którzy są w trakcie rejestracji swojego stowarzyszenia.

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie

11.12.2008

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Rachunkowość oraz finansowanie działalności organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych” 19 grudnia 2008r. (piątek) godz. 10.00 - 16.00.

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych adresowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości NGOs oraz rozliczaniem dotacji ze środków publicznych. Prezentuje podstawowe wiadomości przydatne w codziennej pracy księgowego fundacji lub stowarzyszenia. Warsztatowo - konwersatoryjna forma zajęć pozwala na udzielanie na bieżąco odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, tak by w jak najbardziej efektywny sposób mogli zapoznać się z omawianym materiałem.

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie