Organizacje pozarządowe - Konkursy

Konkurs na realizację zadań publicznych kwiecień 2011

22.04.2011

Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych. Więcej informacji w niniejszym artykule.

Konkurs na realizację zadań publicznych kwiecień 2011
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Konkurs na realizację zadań publicznych marzec 2011

09.03.2011

Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych. Więcej informacji w niniejszym artykule.

Konkurs na realizację zadań publicznych marzec 2011
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Konkurs rozstrzygnięty. Ogloszenie na realizacjię zadań publicznych

06.04.2010

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010r.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniach w dniach 11 i 18 maja 2010r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.) i dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji, wyboru następujących ofert w skali punktowej (max. 100 pkt, min. próg dofinansowania 65 pkt.):

Konkurs rozstrzygnięty. Ogloszenie na realizacjię zadań publicznych
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie

11.12.2008

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 16 stycznia 2009r. (piątek) godz. 10.00 - 15.00

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych adresowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości NGOs oraz rozliczaniem dotacji ze środków publicznych. Prezentuje podstawowe wiadomości przydatne w codziennej pracy księgowego fundacji lub stowarzyszenia. Warsztatowo - konwersatoryjna forma zajęć pozwala na udzielanie na bieżąco odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, tak by w jak najbardziej efektywny sposób mogli zapoznać się z zagadnieniem.

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie

11.12.2008

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Jak założyć i dobrze kierować organizacją pozarządową” 9 stycznia 2009r. (piątek) godz. 10.00 - 16.00

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych ram działalności organizacji pozarządowych - powołanie organizacji, potrzebna dokumentacja, możliwości współpracy z samorządem lokalnym, księgowość oraz finansowanie działalności organizacji pozarządowych. Warsztaty skierowane są do osób/grup inicjatywnych, które planują założyć stowarzyszenie a także przedstawicieli organizacji, którzy są w trakcie rejestracji swojego stowarzyszenia.

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie

11.12.2008

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Rachunkowość oraz finansowanie działalności organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych” 19 grudnia 2008r. (piątek) godz. 10.00 - 16.00.

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych adresowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości NGOs oraz rozliczaniem dotacji ze środków publicznych. Prezentuje podstawowe wiadomości przydatne w codziennej pracy księgowego fundacji lub stowarzyszenia. Warsztatowo - konwersatoryjna forma zajęć pozwala na udzielanie na bieżąco odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, tak by w jak najbardziej efektywny sposób mogli zapoznać się z omawianym materiałem.

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Konkurs na realizację zadań publicznych

09.04.2008

W dniua 07.05.2008r. dodano informację o rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs na realizację zadań publicznych
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Konkurs na realizację zadań publicznych

05.03.2008

Konkurs na realizację czterech zadań publicznych. Dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 r.

Konkurs na realizację zadań publicznych