obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

04.12.2020
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

17.09.2020

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), informujemy, że w dniu 17 września 2020 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku” w Durągu na realizację zadania publicznego pn.: „Od ziarenka do bochenka – święto chleba i dyni na mazurskiej wsi” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

17.09.2020

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Ostróda informuje, iż w dniu 17 września 2020 r. Stowarzyszenie „Durąg XXII wieku” zmodyfikowało ofertę złożoną w dniu 14 września 2020 r. pn.: „Od ziarenka do bochenka – święto chleba i dyni na mazurskiej wsi” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

15.09.2020
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), informujemy, że w dniu 14 września 2020 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku” w Durągu na realizację zadania publicznego pn.: „Od ziarenka do bochenka – święto chleba i dyni na mazurskiej wsi” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

14.09.2020

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), informujemy, że w dniu 14 września 2020 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku” w Durągu na realizację zadania publicznego pn.: „Magiczna kuchnia na mazurskiej wsi” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 r.

18.06.2020
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 08 czerwca 2020 r. na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2020 roku

27.05.2020

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego:

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2020 roku
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 r.

31.12.2019
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 256/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku

05.12.2019
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

04.12.2019
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 03 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie świąteczne w Turznicy” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego