obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

14.11.2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 7 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich "LUBA" w Lubajnach na realizację zadania publicznego pn.: „Rzemiosło artystyczne w Lubajnach” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

13.11.2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 13 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku” w Durągu na realizację zadania publicznego pn.: „MAZURSKIE SMAKI W GMINIE OSTRÓDA – Mazurski Obiad” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

13.11.2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 13 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku” w Durągu na realizację zadania publicznego pn.: „MAZURSKIE SMAKI W GMINIE OSTRÓDA – Mazurska Biesiada i Mazurska Wigilia” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

13.11.2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 8 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzwałdzie na realizację zadania publicznego pn.: „Konkurs fotograficzny – Pietrzwałd w obiektywie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

14.10.2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 14 października 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda na realizację zadania publicznego pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenów Gminy Ostróda z zakresu piłki nożnej” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

10.10.2019
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 10 października 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Brzydowie na realizację zadania publicznego pn.: „Dzień Seniora w Brzydowie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

19.07.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 lipca 2019 r. na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.).

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego

26.06.2019
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 t.j.)
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

09.04.2019
    Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Foto „OLA” na realizację zadania publicznego pn.: „Udział w międzynarodowym turnieju Cornacchia World Cup w Pordenone” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 R.

25.02.2019
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 R.