Aktywni Błękitni

Oświata 21.06.2024

Szkoły Podstawowe Gminy Ostróda w roku szkolnym 2023/2024 realizowały zadania Programu Edukacyjnego ,,Aktywni Błękitni” (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku). Celem programu było propagowanie wśród uczniów edukacji wodnej w różnych działaniach poprzez udział w konkursach, lekcjach, akcjach sprzątania, apelach.

 

Po przeanalizowaniu nadesłanych sprawozdań Komisja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oceniła działania szkół i zdecydowała o przyznaniu certyfikatów „Szkoły Przyjaznej Wodzie”. Szkoły Podstawowe w Durągu, Brzydowie, Pietrzwałdzie, Idzbarku, Zwierzewie i Tyrowie po raz kolejny przystąpiły do programu, zrealizowały zadania i otrzymały Certyfikaty ,,Szkoły Przyjaznej Wodzie”. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za aktywny udział w programie!