Apel dla uczniów w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szkoła Promująca Zdrowie 03.03.2020

W dniu 2 marca w naszej szkole zorganizowany został apel  dotyczący zagrożenia koronawirusem. Pani pielęgniarka szkolna wraz z pedagogiem przeprowadziły pogadankę dla uczniów na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
W holu szkoły umieszczono instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej; oraz informacje dotyczącą zagrożenia koronawirusem.