Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły

Szkoła Promująca Zdrowie 23.10.2020

We wrześniu i w październiku dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w zajęciach na temat bezpieczeństwa na drodze. Dzieci poprzez zabawę, prace plastyczne, scenki sytuacyjne i pogadanki poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz podstawowe zasady ruchu drogowego. Przedszkolaki wskazywały właściwe sposoby postępowania podczas drogi z domu do przedszkola i z przedszkola do domu. Utrwalane były numery alarmowe oraz zasady wzywania pomocy w razie pojawienia się niebezpieczeństwa. Nie zabrakło informacji o konieczności noszenia elementów odblaskowych, które mogą uratować życie.
W ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień przekazało do naszego przedszkola kamizelki odblaskowego, które będziemy wykorzystywać podczas spacerów, wycieczek, czy wyjść poza teren placówki. Każde dziecko otrzymało również odblaskowego misia.