Bezpieczne Ferie - spotkanie z policjantem

Szkoła Promująca Zdrowie 19.01.2020

W ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi naszą szkołę odwiedzili policjanci z pogadanką dla uczniów na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie ferii.

Policjanci przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności na drodze. Zimowa pora to okres szybkiego zapadania zmierzchu. Dla lepszej widoczności każde dziecko powinno mieć odblask. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych do korzystania z zabaw na śniegu czy lodzie na naszych terenach, zaproszeni goście przypomnieli dzieciom, które mogą wybierać się w góry o zachowaniu bezpieczeństwa: na stokach narciarskich, zjazdu z górek na sankach, czy rzucaniu się śnieżkami.  

Życzymy wszystkim uczniom dużo odpoczynku i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.