Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie - opracowanie dokumentacji

Inwestycje gminne 17.10.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda” wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 36/22 w Kajkowie obejmować będzie budynek dydaktyczny, pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem, boisko wielofunkcyjne, obiekty towarzyszące i zagospodarowanie terenu. Wartość zadania wynosi 148.830,00zł.