Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - umowa już podpisana

Inwestycje unijne 15.03.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizacje inwestycji finansowanej z PROW 2014-2020 na zadanie „Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach” – przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne. Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum: LECH-BUD Leszek Woźnowski – lider, Firma Budowlana Sławomir Drzymalski - członek konsorcjum. Kwota umowy 779 000,00zł , termin realizacji 15.09.2019r.