Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

Szkoła Promująca Zdrowie 20.12.2020

Nasze przedszkole trzeci rok z rzędu realizuje projekt Mały Mis w Świecie Wielkiej Literatury. W październiku zrealizowany został trzeci moduł: Dbamy o Zdrowie z Małym Misiem. Głównym celem przeprowadzonych zajęć było kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez programowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.