Delegacja z Francji i Rumunii w Gminie Ostróda

Współpraca zagraniczna 27.09.2021

Gmina Ostróda gościła delegację z Francji i z Rumunii w ramach współpracy międzynarodowej nakierowanej na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie promocji produktów lokalnych.

 

Delegaci podczas wizyty poglądowej poznali interesujące ich obiekty, instytucje i organizacje, a w szczególności – Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie – Oddział Szyldak, lokalne gospodarstwa nakierowane na uprawę ziemniaka, Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, gospodarstwa agroturystyczne oraz walory i infrastrukturę turystyczną regionu. Przedstawiciele Francji oraz Rumunii wzięli czynny udział w organizacji trzynastej edycji Mazurskiego Dnia Ziemniaka w Kraplewie. Poprzez stoisko promocyjne propagowali wśród uczestników wydarzenia swoje rejony oraz kilkudniowy festiwal ziemniaka w gminie Ploeuc-l’Hermitage, skupiający w swojej formule nad 30 tysięcy uczestników.