Dobro Oddaje 2023

Oświata 04.06.2023

Piękną i szlachetną tradycją w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku jest coroczny udział w zbiórce funduszy w ramach kampanii „Dobro Oddaje” na rzecz podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Dzięki zaangażowaniu rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły udało się zebrać kwotę 2 443,97 zł! W niedzielę 4 czerwca w Olsztynie odbyło się podsumowanie akcji „Dobro Oddaje”, gdzie okazało się, że szkoła  zajęła III miejsce, otrzymując tym samym tytuł szkoły z największym sercem!