Dofinansowanie dla OSP z terenu gminy Ostróda

OSP 13.07.2020

Osiem Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ostróda zostało zakwalifikowanych do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w konkursie "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – Mały Strażak na łączną kwotę 169 303, 44 zł..

 

  • OSP Turznica - Doposażenie OSP Turznica w uzbrojenie osobiste - 20 000 zł
  • OSP Samborowo - Doposażenie OSP w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - 24 954,24 zł
  • OSP Smykówko - Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego dla OSP w Smykówku - 20 000 zł
  • OSP Pietrzwałd - Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pietrzwałdzie - 24 349,20 zł
  • OSP Durąg - Doposażenie jednostki OSP w Durągu w sprzęt pożarniczy i elementy uzbrojenia - 20 000 zł
  • OSP Ornowo - Zakup sprzętu wyposażenia dla OSP w Ornowie - 20 000 zł
  • OSP Idzbark - Zakup agregatu oraz przewodów hydraulicznych do zestawu narzędzi hydraulicznych będących na wyposażeniu ratowniczym OSP w Idzbarku - 20 000 zł
  • OSP Stare Jabłonki - Zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla OSP w Starych Jabłonkach - 20 000 zł