Dofinansowanie na montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu

Inwestycje gminne 01.03.2023
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu. Całkowita wartość zadania wynosi 38.745,00 zł – z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 20.000,00 zł..