Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Gminy Ostróda

Gmina 09.03.2023
Gmina Ostróda otrzymała od Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej środki finansowe na zorganizowanie wydarzeń mających na celu zorganizowanie wydarzeń mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Bezpośrednimi beneficjentkami środków i organizatorkami pikników rodzinnych pod hasłem: „Przeciwdziałanie przestępczości to kroku do bezpiecznej przyszłości” będą Koła Gospodyń Wiejskich.