DZIAŁKI BUDOWALNE NA SPRZEDAŻ – GMINA OSTRÓDA, SAMBOROWO

Gmina 02.10.2023
- działka ew. nr 713 o powierzchni 0,1233 ha, cena wywoławcza 55.300,00 zł brutto;
- działka ew. nr 719 o powierzchni 0,1204 ha, cena wywoławcza 54.000,00 zł brutto;
- działka ew. nr 720 o powierzchni 0,1201 ha, cena wywoławcza 53.800,00 zł brutto;
- działka ew. nr 721 o powierzchni 0,1095 ha. cena wywoławcza 49.100,00 zł brutto.

 

I przetargi na wyżej wymienione działki odbędzie się dnia 13 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401:
- nr 713 o godzinie 9:00,
- nr 719 o godzinie 10:00,
- nr 720 o godzinie 11:00,
- nr 721 o godzinie 12:00.
 
Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), uprawniające do przystąpienia do przetargu należy wpłacać w terminie do 9.10.2023 r.
W tytule przelewu należy podać numer działki, nazwę obrębu oraz imię i nazwisko osoby/osób nabywających.