Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów

Gmina 15.05.2023

Dziedzictwo kulturowe to wyzwanie, ale i potencjał rozwoju turystyki zrównoważonej w gminie Ostróda

 

Na zaproszenie dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Pełnomocnik Wójta ds. Dziedzictwa Kulturowego brał udział w Międzynarodowej Konferencji „Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”, która odbyła się na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie: https://uniejow.net.pl/.../7663_uniejow-twa...
 
W spotkaniu wzięli udział starostowie, wójtowie i burmistrzowie kilkudziesięciu samorządów, jak też eksperci i przedstawiciele kilku departamentów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Obrady toczyły się wokół zagadnień dziedzictwa niematerialnego, kulturowych potencjałów krajobrazu, turystyki zrównoważonej i źródeł pozyskiwania środków na realizację projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego w perspektywie unijnej 2021-2027. Istnieją duże szanse na wdrożenie mechanizmów współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi.