Dziedzictwo wody

Gmina 23.05.2023

W Krakowie odbyła się XVI Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, współorganizowana przez Muzeum Krakowa i gdańskie Narodowe Muzeum Morskie. Tematem przewodnim było „Dziedzictwo rzeki”. W obradach aktywny udział wziął Pełnomocnik Wójta ds. Dziedzictwa Kulturowego. Przedstawił prezentację multimedialną „Doliny rzeczne Wzgórz Dylewskich jako nośniki potencjałów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na rubieży dawnego Oberlandu”.

 

W dyskusjach panelowych podkreślał istotne kulturotwórcze znaczenie dolin małych rzek i ważną rolę społeczności lokalnych w aktywnej ochronie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego zawartego w wodnym otoczeniu życia codziennego. Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkała się koncepcja „Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli”, którego projekt jest aktualnie procedowany przez władze gminy Ostróda. Krakowska konferencja była też okazją do nawiązania kontaktów i współpracy z potencjalnymi partnerami projektów kulturotwórczych planowanych w sołectwach naszej gminy.